Wijkcollectie Crooswijk

Crooswijk is een echte Rotterdamse volkswijk, waar de mensen recht voor hun raap zijn. Veel bewoners vinden deze eigenschap prettig, want zo weet je wat je van elkaar kunt verwachten. Crooswijkers vinden het belangrijk om voor elkaar klaar te staan. Ook vinden zij goed contact tussen buren fijn. Vroeger was dit meer aanwezig in de wijk dan tegenwoordig. De laatste jaren is de wijk namelijk erg aan het veranderen en kennen de mensen elkaar minder goed. Dat vinden veel bewoners jammer.  

De groep bewoners die nu in Crooswijk woont, is anders dan vroeger. Door de sloop van woningen en de bouw van duurdere nieuwe woningen, moeten veel oudere bewoners vertrekken. Daar komen nieuwe bewoners met hogere inkomens voor terug. Deze groepen begrijpen elkaar niet altijd goed, omdat het leven in de wijk er voor hen zo anders uit ziet. Naast het verschil tussen arm en rijk zijn er nog veel meer verschillen tussen bewoners van Crooswijk. Jong en oud, sociaal en asociaal, allerlei culturen; het is er allemaal. De wijk geeft daarmee echt een beeld van het karakter van Rotterdam. Daar zijn Crooswijkers trots op, ook veel nieuwe Crooswijkers.  

Door deze grote verschillen tussen bewoners is het extra belangrijk dat mensen met elkaar in contact komen in de wijk, bijvoorbeeld in de horeca of winkels. Dat kan in Crooswijk nog beter, vinden bewoners. Er zijn meer plekken nodig waar je kunt eten, drinken, winkelen of activiteiten kunt meemaken. Dat er genoeg van zulke plekken in de wijk zijn, is vooral belangrijk omdat er twee extra wijken in Crooswijk gebouwd worden. Dat zijn Nieuw Kralingen en Veilingterrein. Dit betekent dat er nog meer mensen in de wijk komen wonen.  

Voor deze mensen moeten er ook genoeg scholen, horeca, winkels en openbaar vervoer zijn, zodat zij ook prettig in Crooswijk kunnen wonen. Het is goed voor Crooswijk als mensen trots zijn op hun wijk, want dan gaan ze er ook goed voor zorgen. Het mag bijvoorbeeld wel wat netter en schoner worden in de wijk, vinden veel bewoners. Het is belangrijk dat dit niet alleen maar gebeurt door nieuwe woningen te bouwen, maar ook door goed te zorgen voor de huizen en straten die er al zijn. Er zijn nu grote verschillen tussen de plekken in de wijk die een opknapbeurt nodig hebben, en de nieuwe delen van de wijk. 

Door alle veranderingen in de wijk is het karakter van Crooswijk aan het veranderen. Wat is het karakter van Crooswijk tegenwoordig? Crooswijk is een wijk waar oud en nieuw samenkomen. Dat is ook wat het zo bijzonder maakt. Voor de toekomst is het belangrijk dat de verschillende bewoners van Crooswijk elkaar beter leren kennen en er voor iedereen ruimte is. Zo blijft de wijk een thuis voor alle verschillende Crooswijkers. 

(Tekst door Veldacademie in samenwerking met Stichting Wijkcollectie)
Icon_WijkC