Wijkcollectie Dijkzigt – Oude Westen

In Dijkzigt-Oude Westen komen twee bijzondere wijken met verschillende karakters samen. Het Oude Westen is een oudere volkswijk met veel geschiedenis. Dwars door de wijk lopen twee drukke straten: de Nieuwe Binnenweg en West-Kruiskade. De winkels, restaurants en cafés gelegen aan deze straten trekken veel mensen aan van binnen én buiten de wijk.  

Dijkzigt heeft volgens bewoners weer een heel ander karakter. In dit deel van de wijk wonen veel minder mensen, toch is het misschien wel het drukste deel van de wijk. Veel mensen van buiten de wijk komen naar Dijkzigt toe omdat er veel te doen is. Zo zijn er verschillende musea zoals het Nieuwe Instituut en Boijmans van Beuningen met het bijzondere gebouw van het Depot. Studenten en scholieren komen naar de wijk voor het Erasmiaans Gymnasium, Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC. Het ziekenhuis is zelfs zo’n groot onderdeel van de wijk dat het door sommige bewoners wordt omschreven als “een stad in een stad.”  

Dijkzigt heeft sinds een paar jaar ook een nieuwe buurt: Little C. Deze nieuwbouwbuurt heeft bijzondere gebouwen met herkenbare stalen loopbruggen en balkons, waardoor dit stukje van de wijk een eigen karakter heeft. Deze buurt ligt ook los van de rest van de wijk door de drukke ’s-Gravendijkwal die voor veel mensen voelt als een grens.  

Ondanks deze verschillen lijken de wijkdelen op elkaar door hun stadse karakter. De wijken zijn levendig en druk, er is altijd wel iets te beleven en er komen veel verschillende mensen samen. Deze diversiteit van bewoners vormt de identiteit van de wijk en maakt het volgens bewoners gezellig en interessant. Iedereen is welkom in de wijk en kan hier een plekje vinden.  

Toch hebben de verschillende groepen bewoners in de wijk niet altijd contact met elkaar. Bewoners hebben soms het idee dat mensen in hun eigen sociale ‘bubbels’ leven. Bijvoorbeeld tussen nieuwe en oude bewoners ontstaat niet altijd contact waardoor mensen in de wijk steeds meer langs elkaar heen leven. Bewoners zien wel kansen voor verbinding. Bijvoorbeeld in plekken waar iedereen gebruik van maakt. Bijvoorbeeld de Leeszaal Rotterdam West, die wordt door een bewoner beschreven als “een van de weinige plekken waarvan je kan zeggen dat iedereen die in de wijk zit daar binnen loopt”.  

Bewoners van Dijkzigt-Oude Westen maken zich soms ook zorgen om elkaar. In de wijk wonen namelijk ook veel mensen met problemen. Armoede en drugsproblemen zijn zichtbaar op straat. Hierdoor voelen bewoners zich ook niet altijd veilig in de wijk. Maar zorgen worden in Dijkzigt-Oude Westen ook omgezet in actie. Veel bewoners zijn actief bezig om hun wijk een betere en fijnere plek te maken voor iedereen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in initiatieven zoals Krachtvrouwen, het Wijkpastoraat, Aktiegroep Oude Westen en de Leeszaal. De initiatieven vullen elkaar aan en werken samen om problemen in de wijk aan te pakken. 

(Tekst door Veldacademie in samenwerking met Stichting Wijkcollectie)
Icon_WijkC