Titel kunstwerk: Hoek van Holland: De Zwaan 

Over Annelies van Zwieten 
Annelies laat zich in haar kunst inspireren door verschillende onderwerpen: “Mijn kunst komt het meest in de buurt van Symbolisme. In mijn werk staan fantasie, droombeelden en symboliek centraal. Wat betreft techniek word ik geïnspireerd door de Salonkunst van de 19e eeuw, waaronder met name Bouguereau. Qua onderwerp inspireert onder andere Casper David Friedrich mij: spiritualiteit in de natuur. Hedendaagse schilders die mij inspireren zijn Yongsung Kim en Akiane Kramarik.”  

 “Schilderen heb ik altijd graag gedaan. De laatste jaren volg ik geregeld schilderles bij Dutch Academy Realist Art in Haarlem, waar ik korte cursussen volgde in het leren schilderen volgens de technieken van de oude meesters. Ik maak het liefst gefantaseerde landschappen of afbeeldingen met een verhaal of symboliek erin. Inspiratie hiervoor komt voort uit persoonlijke dromen, indrukken, gebed en inspiratie uit de natuur. Doordat ik naast kunstenaar ook psycholoog ben, heb ik veel affiniteit met emotionele pijn en het herstel ervan. Daarom laat ik steeds iets van hoop zien in mijn kunst.” 

Over het kunstwerk 
Het kunstwerk heet: Hoek van Holland: De Zwaan. “De zwaan in het schilderij verwijst naar het sprookje ‘Het Lelijke Eendje’. Het schilderij is te ‘lezen’ van linksonder naar rechtsboven. Linksonder zie je het lelijke eendje onzeker en verdrietig naar beneden kijken en daarboven drie kuikentjes die het lelijke eendje uitlachen en naar hem wijzen. Dit verwijst naar wat er speelt in de Hoek: veel mensen lijken last te hebben van een laag zelfbeeld. Dit komt mede door de angst dat er over hen gepraat of geoordeeld wordt. Deze angst is deels gegrond, omdat er veel geroddeld wordt en er veel op elkaar wordt gelet. Ook ervaar ik dat veel mensen niet trots zijn op hun dorp. Hoek van Holland wordt vaak minder mooi gevonden dan de andere dorpen in het Westland en hoort er niet helemaal bij: ‘het lelijke eendje’ in het Westland.” 

“Hoek van Holland is volgens mij juist heel bijzonder, vanwege de bijzondere ligging en de vele mogelijkheden die het dorp daardoor heeft. Ook heeft het dorp een rijke geschiedenis. Veel mannen varen of hebben in het verleden gevaren; er is een duidelijke verbinding met de zee. Daarom heb ik in het midden van het schilderij een zeeman geschilderd, die uit de zee oprijst. Deze man staat symbool voor de potentie en de talenten van de Hoek. Hij laat hoop zien; zijn hoofd is opgeheven en hij richt zijn blik naar boven. Vlak boven hem vliegt de zwaan, dit is de zwaan waarin het lelijke eendje zal veranderen. De zwaan staat hier symbool voor elke persoon die in Hoek van Holland woont. Iedereen zou zichzelf mogen zien als een prachtig persoon en hierdoor de talenten en ambities gaan waarmaken die in hem of haar leven. De zwaan staat ook symbool voor het dorp de Hoek: dit zou een mooier dorp kunnen worden als wij hier allemaal aan werken.”  

Link met het thema buren 
“Het kunstwerk is gelinkt aan het thema ‘buren’, omdat het schilderij verwijst naar hoe wij in de Hoek samenleven met elkaar, wat daarin misgaat en beter zou kunnen gaan in de toekomst. Roddelen en oordelen is een manier om iemand buiten te sluiten en heeft verdriet en eenzaamheid tot gevolg. Wie verdrietig is trekt zich terug en heeft minder mentale kracht om iets voor een ander te betekenen.” 

“Het zou mooi zijn als we in plaats van óver elkaar te praten meer mét elkaar zouden praten. Dan zouden we elkaar beter leren kennen. Als je je buren kent, ben je meer geneigd om rekening met elkaar te houden, zodat er ook minder overlast zal zijn. De overlast die er nu helaas is, zie ik mede als gevolg van gebrek aan gemeenschapszin. Hier kunnen we allemaal iets aan doen. Toen ik in Hoek van Holland kwam wonen werd ik welkom geheten door mijn directe buren. Ik kreeg een doos koekjes en ik werd op de thee gevraagd. Dit heeft mij direct een warm gevoel gegeven. Ik gun iedereen dit goede gevoel, zowel nieuwkomers als Hoekenezen.” 

Meer informatie over Annelies van Zwieten 
Website (nog in de maak): www.anneliesart.com 
Mailadres: info@anneliesvanzwieten.nl