nr. 0074

 Rotterdam Bluegrass Festival

Rotterdam Bluegrass Festival in het Oude Noorden verbindt, inspireert, ontwikkelt talenten en geeft naast een culturele ook een economische impuls aan de wijk.

In 2009 organiseerde wijkbewoner en creatieve duizendpoot Guido de Groot samen met de bewonersorganisatie voor het eerst een ‘buurtfeessie’ op het Pijnackerplein. Naast bewoners kwam er een handjevol bezoekers op af. In de loop der jaren groeide dit feestje uit tot een festival van formaat. Het driedaagse evene-ment lokt tegenwoordig hordes bluegrass- en country-lovers naar het Oude Noorden om gratis te genieten van de beste nationale en internationale optredens.

Het uit z’n jas gegroeide festival is al die tijd opvallend oorspronkelijk gebleven. De programmering is onderscheidend. Ook Juffrouw Jannie, bekend van haar ijzeren schoonmaakregime van de toiletten, is er elk jaar bij. De organisatie en uitvoering is nog steeds in handen van de bewoners. Guido de Groot heeft daarvoor Stichting Kito Events opgericht. Het is echt hún festival. Kinderen raken er geïnspireerd om muziek te gaan maken. En het moedigt iedereen aan om samen plezier te hebben. Guido: “De mensen die er wonen zijn apetrots op het festival.”

Door corona heeft het festival een aantal jaar niet plaatsgevonden. In 2022 gelukkig weer wel. En het werd goed bezocht: achttienduizend bezoekers! Dat aantal heeft de organisatie doen besluiten om voor 2023 op zoek te gaan naar een andere locatie. Omdat het Bluegrass Festival bij Rotterdam Noord hoort, wordt de nieuwe locatie het Noordplein.

Bluegrass is volksmuziek. De muziekstijl is ook doorspekt met rock & roll. Dat spreekt iedereen aan. Het Bluegrass Festival is meer dan een jaarlijks terugkerend muziek-feest. Het verbindt en biedt bewoners mooie kansen.