nr. 0008

Rini de Otter †

Rini de Otter begeleidt in Humanitas verpleeglocatie De Leeuwenhoek de vrijwilligers. Zijn optredens als tante Leeuwina waren razend populair. Helaas overlijdt Rini op 24 oktober 2017.

Rini de Otter supervises the volunteers at the Humanitas nursing home, De Leeuwenhoek. His performances as Auntie Leeuwina were extremely popular.  Unfortunately Rini passed away on October 24, 2017.

Humanitas verpleeglocatie De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade is erg geliefd bij mensen die er verblijven. De vrijheid die bewoners en medewerkers voelen in samenwerking met de wijk is een voorbeeld voor velen. “Dit botst nog wel eens met de bureaucratische regels van de zorg. Maar als het beter is voor de cliënten zetten we hun welzijn voorop en niet de bijhorende regels: tegen de stroom in anders durven zijn.”

Met zijn optredens als alter ego Tante Leeuwina maakt Rini in praatshows serieuze zaken met een grap en een grol bespreekbaar. Rini was erg geliefd in de Leeuwenhoek en in de wijk.

De Leeuwenhoek is a Humanitas nursing home on the West-Kruiskade and is very popular with the people who stay there. The freedom residents and employees enjoy, in cooperation with the neighbourhood, is an example for many. “This runs sometimes contrary to the bureaucratic rules of care. When it’s better for the clients, we put their well being first, not the rules. We dare to do things differently.”

With his performances as alter ego Auntie Leeuwina, Rini’s talk shows used humour to discuss serious issues. Rini was very popular in the Leeuwenhoek and the neighbourhood.