nr. 0009

Leeszaal Rotterdam West 

De leeszaal is een laagdrempelige ontmoetingsplek rondom taal en participatie en een plek waar je boeken kunt halen en brengen.

The Leeszaal (reading room) is an easily accessible meeting place set up around language and participation and a place where you can get and bring books.

Maurice Specht en Joke van der Zwaard zijn de initiatiefnemers van Leeszaal Rotterdam West. “De Leeszaal is begonnen als reactie op de sluiting van de bibliotheekfilialen in Rotterdam West. Dit ging ons allebei aan het hart zodat we samen op zoek zijn gegaan naar een alternatief.”

Maurice en Joke spraken met mensen uit de buurt om uit te vinden waar behoefte aan was en wat ze zelf bij wilden dragen. “De uitkomst: een plek om (voor) te lezen, te leren, elkaar te ontmoeten en initiatieven op te starten. We hebben vervolgens de Leeszaal ingericht aan het Rijnhoutplein en een festival georganiseerd om inhoud en betrokkenheid te testen. Iedereen vond dat het moest blijven. Nu bezoeken 30.000 mensen per jaar de Leeszaal voor een boek, een activiteit of een ontmoeting.”

Ongeveer 100 vrijwilligers houden de Leeszaal open. “Ze zorgen voor koffie en thee, maken de programma’s en staan mensen te woord. Elke maand worden ongeveer 1000 boeken gebracht en gaan er 750 uit. De boeken worden gesorteerd en overzichtelijk aangeboden. Bezoekers kunnen boeken meenemen en terugbrengen, maar ook houden. We houden dit verder niet bij, dat is alleen maar extra werk.”

De Leeszaal speelt als ongesubsidieerde zelforganisatie een belangrijke rol in de buurt. “De omgang met instanties en de gemeente blijft soms lastig. Als vrijwilligersorganisatie voel je je niet altijd serieus genomen. Als we bijvoorbeeld merken dat een bezoeker dringend hulp nodig heeft en instanties niet reageren, moeten we ons eigen netwerk aanspreken om te helpen.”

 

Maurice Specht and Joke van der Zwaard are the initiators of Leeszaal Rotterdam West. “The Leeszaal started in response to library closures in Rotterdam West. This really got to us both, so we started looking for an alternative.”

Maurice and Joke spoke with local people to find out what was needed and what they wanted to contribute. “The outcome is a place for reading, learning, meeting, and starting initiatives. We opened the Leeszaal on the Rijnhoutplein and organised a festival to test content and involvement. Everyone thought it should stay. Now, 30,000 people visit the Leeszaal every year for a book, an activity, or a meeting.”

About 100 volunteers keep the Leeszaal open. “They provide coffee and tea, make the programmes, and assist people. Approximately 1,000 books are delivered per month, and about 750 go out. The books are sorted and arranged in a clear manner. Visitors can borrow books but also keep them. We don’t keep track any further, that’s just extra work.”

The Leeszaal plays an important role in the neighbourhood as an unsubsidised independent organisation. “Dealing with authorities and the municipality is difficult sometimes. As a volunteer organisation, you don’t always feel taken seriously. For example, if we discover that a visitor needs urgent help and the authorities do not respond, we need to use our own network for help.”