nr. 0010

West-Kruiskade

Door samenwerking in de Alliantie West-Kruiskade is de West-Kruiskade en het gebied eromheen met succes uit het slop getrokken.

Working together in the West-Kruiskade Alliance has successfully improved the West-Kruiskade and its surroundings.

In 2009 staat de West-Kruiskade slecht bekend. Alice Fortes van de Alliantie West-Kruiskade weet nog waarom: “Louche cafés waren het toneel van drugshandel, in donkere hoekjes werd prostitutie bedreven en ’s avonds waren hangjongeren de baas.” Woonstad Rotterdam, de gemeente, deelgemeente en de ondernemingsvereniging besluiten de problemen samen aan te pakken in de Alliantie West-Kruiskade.

Alice: “We hebben veel voor elkaar gekregen. In 2015 zijn bijna alle bedrijfspanden van Woonstad Rotterdam opgeknapt. Het Tiendplein en het Kruisplein hebben een heel andere uitstraling gekregen en nieuwe publieksvriendelijke horeca.”

Nu de straat weer bloeit is de Alliantie West-Kruiskade langzaam afgebouwd. De activiteiten zijn overgedragen aan de ondernemers en pandeigenaren die zijn verenigd in een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Terwijl steeds meer Nederlandse binnensteden op elkaar beginnen te lijken, biedt de West-Kruiskade een uniek winkelgebied met de diversiteit van Rotterdam in het klein. De eerste indruk vanaf het centrum is simpelweg ‘China Town’. Dit is dan ook de plek waar Rotterdam Chinees Nieuwjaar viert.

Daartussen zijn ook veel Surinaamse winkels zichtbaar, compleet met hun Indische, Indiase, Chinese en Arabische achtergronden. Net als de Chinese ondernemingen hebben ze een specifieke klantenkring die elkaar en de ondernemer vaak kennen. Verderop in de straat vind je Mediterrane en Nederlandse ondernemingen en winkels deels met en deels zonder uitgesproken culturele achtergrond. Naast diversiteit is de grote onderlinge hulpvaardigheid hét kenmerk van de straat. “Het is net een dorp.”

 

In 2009 the West-Kruiskade was infamous. Alice Fortes of the West-Kruiskade Alliance remembers why: “Shady cafés, drug trafficking, prostitution, and youngsters took over at night.” Woonstad Rotterdam, the municipality, the borough, and local business groups decided to tackle the problems together as the West-Kruiskade Alliance.

Alice: “We’ve achieved a lot. In 2015 almost all of Woonstad Rotterdam’s business premises were refurbished. The Tiendplein and the Kruisplein have a completely new look and new, public-friendly cafes and restaurants.”

Now the street is flourishing again the West-Kruiskade Alliance has slowly been phased out. The activities have transferred to the entrepreneurs and property owners who are united in a Business Investment Zone (BIZ).

As more inner cities in the Netherlands start to look alike, the West-Kruiskade offers a unique shopping area, showing Rotterdam’s diversity in a microcosm. The first impression when approaching from the centre is ‘China Town’. Hence, this is the place where Rotterdam celebrates Chinese New Year.

Dotted in between are many Surinamese stores with their Indian, Indonesian, Chinese, and Arabic backgrounds. Just like the Chinese enterprises, they have a specific clientele that often knows each other and the owner. Further down the street are Mediterranean and Dutch businesses and shops, many with strong cultural backgrounds. In addition to its diversity, the street’s hallmark is its abundance of mutual support. “It’s like a village.”