nr. 0014

Huiswerkklas Oude Westen

Met de huiswerkklas nemen inwoners verantwoordelijkheid voor de kinderen uit de wijk.

In the homework class, residents take responsibility for the neighbourhood’s children.

De Aktiegroep Oude Westen is een fenomeen. Al sinds 1970 zet ze zich op allerlei gebieden in voor de wijk en de bewoners. Een mooi voorbeeld is de huiswerkklas. Van maandag tot en met donderdag kunnen buurtkinderen hier vanaf 16 uur terecht. Elk jaar maken zo’n 40 tot 50 kinderen in het voortgezet onderwijs gebruik van de huiswerkklas. Voor hulp, vragen of gewoon een rustige leerplek.

De huiswerkklas is eind jaren ’70 opgezet door de Aktiegroep. Het uitgangspunt is onveranderd: goed onderwijs is de basis voor zelfredzaamheid. Door buurtjongeren te begeleiden bij hun huiswerk verbeteren de schoolprestaties. Tegelijk ontstaat een veilige omgeving waar ze terecht kunnen met hun problemen.

De huiswerkklas bestaat inmiddels 40 jaar. Het laat zien dat de bewoners van het Oude Westen het belangrijk vinden om elkaar te helpen. Veel jongeren hebben baat gehad bij de ondersteuning door de huiswerkklas. Een aantal is hier zelf maatschappelijk actief geworden.

De brede betrokkenheid en ervaring binnen de Aktiegroep zorgt voor een goed georganiseerde aanpak. De stuurgroep van de huiswerkklas bepaalt samen met twee parttime medewerkers de strategie voor de komende jaren, regelt financiële ondersteuning en andere zaken om het de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te maken.

 

The Oude Westen Aktiegroep (Action Group) is a phenomenon, helping the neighbourhood and its residents since 1970, and the homework class is typical of what it does. From Monday to Thursday, neighbourhood children can go there from 4 pm. About 40 to 50 secondary education students per-year use the homework class for help, questions, or as a quiet learning spot.

The Aktiegroep started the homework class in the late 1970s. Its ethos remains unchanged: good education underscores self-reliance. Helping local youth with their homework improves school performance and creates a safe environment where the young people can discuss their problems.

The homework class has run for 40 years and demonstrates how vital helping each other is to the Ouden Westen’s residents. Many young people have benefited from the homework class’s support, and some have become socially active too.

The Aktiegroep’s broad involvement and experience ensure a well-organised approach. The homework class’s steering committee and two part-time employees determine future strategy, arrange financial support, and provide good working conditions for the volunteers.