nr. 0017

Jinai Looi – Het Zesde Geluk

Passie voor eten is de drijfveer van Jinai Looi. In de smeltkroes van de West-Kruiskade brengt ze in haar kookworkshops verschillende culturen samen.

Passion for food drives Jinai Looi. In the melting pot of the West-Kruiskade, her cooking workshops combine different cultures.

Jinai is geboren in Singapore, maar opgegroeid in Rotterdam. Passie voor eten speelt een grote rol in haar leven. “Op de West-Kruiskade heb ik mijn eigen kookstudio: Het Zesde Geluk. Hier geven we kookworkshops voor de buurt, maar iedereen is welkom. Bovendien verkopen we handige kookspullen en producten. Bijvoorbeeld Spicy, hét kookboek van de buurt, met de favoriete recepten van ondernemers op de West-Kruiskade.”

Het Zesde Geluk is net zo veelzijdig als de West-Kruiskade. “Als we merken dat we iets kunnen betekenen voor de buurt pakken we dat op. Zolang het maar te maken heeft met eten, koken en verschillende culturen. Door catering voor verhalenhuis Belvédère heb ik bijvoorbeeld gemerkt dat mensen verhalen uit mijn Chinese achtergrond leuk vinden. Verhalen bij het eten geven een extra dimensie aan de maaltijden. Die authenticiteit willen we verder ontwikkelen.”

Naast een winkel en lunchroom is Het Zesde Geluk ook een soort buurthuis. “Veel mensen lopen even binnen voor een praatje. Het is hier net een groot dorp, meer dan andere wijken. Compleet met geroddel! Als je voor aan de Kade iets vertelt en je loopt naar achter weten ze het daar al. De mensen praten hier wel veel, maar zorgen ook echt voor elkaar. Je hoeft maar te gillen en de buren staan voor je klaar.”

In deze smeltkroes van culturen voelt Jinai zich thuis. “In mijn kookworkshops probeer ik altijd verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Zo kan iedereen elkaar gerechten van verschillende culturen laten proeven.”

(Het Zesde Geluk is inmiddels verhuisd naar de Oostzeedijk Beneden in Kralingen, red.)

Born in Singapore and raised in Rotterdam, Jinai’s enthusiasm for food plays a major role in her life. “I have a cooking studio, Het Zesde Geluk (the sixth happiness), on the West-Kruiskade. Here we give cooking workshops for the neighbourhood, but everyone is welcome. We also sell handy cooking utensils and products. Spicy is a cookbook about the neighbourhood featuring the favourite recipes of the West-Kruiskade’s entrepreneurs.”

Het Zesde Geluk is as diverse as the West-Kruiskade. “If there’s something we can do for the neighbourhood, we’ll pick up on it. As long as it has to do with food, cooking, and different cultures. Through catering at the Belvédère story house, I noticed that people enjoy the stories from my Chinese background. Stories about food give an extra dimension to the meals. We want to develop this authenticity further.”

As well as being a shop and lunchroom, Het Zesde Geluk is also a de facto community centre. “People often drop in for a chat. It’s just like a big village here, more so than other neighbourhoods. Complete with gossip! If you say something at one end of the street, you’ll hear about it by the time you’ve got to the other. People talk a lot here, but they genuinely care for each other. If you give a yell, the neighbours are there to help.”

Jinai feels at home in this cultural melting pot. “My cooking workshops try to mix cultures so that we can experience each other’s culture and cuisine.

(Het Zesde Geluk has since moved to Oostzeedijk Beneden in Kralingen, red.)