nr. 0027

Dam

Dam is een betaalmiddel én netwerk van rekeninghouders dat producten en diensten ruilt.

Dam is a payment system and a network of account holders that exchanges products and services.

Dam, Rotterdams geld, is een online handelsplatform en biedt ondernemende Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers een duurzaam alternatief voor de euro. Harry te Riele en Klaas van der Burg maken deel uit van het bestuur van Dam. “Dam is hét signaal dat het anders kan. Deze alternatieve munt zorgt voor meer zelfstandigheid, omzet en welvaart. Dam’mers verlenen elkaar in feite renteloos krediet en hebben daardoor meer te besteden.”

Dam is in 2013 opgezet door Harry en zeven Rotterdamse ondernemers; Klaas kwam er in 2014 bij. “We wilden een betaalsysteem dat het leven en samenwerken makkelijker en beter maakt. We keren ook geen rente uit. Als je niks met je Dam doet, wordt het juist minder. We willen namelijk dat Dam voortdurend gebruikt wordt, want dat betekent dat mensen samenwerken.”

De Rotterdamse munt groeit langzaam maar zeker. “De teller staat momenteel op 502 Damhouders, bijna allemaal Rotterdammers. Samenwerking is de basis van Dam. Daarom organiseren we overal in de stad kleinschalige bijeenkomsten voor Dam’mers en anderen. Zo kan het Dam netwerk groter en actiever worden.”

“I give a Dam” is de slogan van de Rotterdamse munt. “Dat raakt de Rotterdamse mentaliteit. We weten wat er speelt in de wereld en willen daar op lokaal niveau wat aan doen. We werken aan de bekendheid van de Dam onder de Rotterdammers. Als mensen eenmaal weten wat we doen kan het snel gaan. Binnen twee minuten heb je een Dam-rekening geopend.”

 

Dam, Rotterdam money, is an online trading platform, offering enterprising Rotterdammers and local entrepreneurs a sustainable alternative to the euro. Harry te Riele and Klaas van der Burg are on Dam’s board. “Dam proves that things can be done differently. The alternative currency provides more independence, turnover, and prosperity. Dam’s users grant each other interest-free credit and consequently have more to spend.”

Harry and seven Rotterdam entrepreneurs established Dam in 2013; Klaas joined in 2014. “We wanted a payment system that makes life and collaboration easier and better. We don’t pay interest. Thus, doing nothing with your Dam lowers its value. We want Dam to be in constant use because it means people are working together.”

The Rotterdam currency is growing slowly but surely. “There are currently 502 Damholders, almost all Rotterdammers. Cooperation is the cornerstone of Dam. That’s why we organise small-scale meetings for Dammers and others all over the city, growing Dam’s network and making it more active.”

“I give a Dam” is their slogan. “It reflects the Rotterdam mentality. We know what’s going on in the world and we want to do something about it at a local level. We are working on Dam’s reputation in Rotterdam. Once people know what we are doing, things can go fast. You can open a Dam account in two minutes.”