nr. 0029

Keti Koti

Kennis en inzicht in elkaars verleden en wederzijdse erkenning van een gedeelde geschiedenis is noodzakelijk om succesvol te kunnen samenleven.

Knowledge and insight into each other’s past and a mutual recognition of shared history are necessary for successfully living together.

Keti Koti (Ketenen Gebroken) viert dat op 1 juli 1863 de slavernij is afgeschaft door Nederland. Het huidige Keti Koti Rotterdam bestaat uit drie pijlers: educatie, een herdenking op 30 juni en de viering op 1 juli.

Wim Reijnierse en Harlow Brammerloo van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) verzorgen respectievelijk de educatie en de herdenking rond Keti Koti. Guno Zwakke organiseert vanuit KetiKotiConnect het festival. ”Keti Koti is belangrijk. We mogen niet vergeten dat de Nederlandse rijkdom deels voortkomt uit koloniale overheersing en slavernij. Daarnaast bestaan slavernij en mensenhandel nog steeds.”

De combinatie van educatie, herdenking en festival maakt Keti Koti Rotterdam uniek. “Deze opzet wordt gewaardeerd door jonge, oude, witte en zwarte Rotterdammers. Keti Koti is hier meer dan een feestje, het is een movement geworden.“

De educatiepijler is het hele jaar actief. “De uitdaging is dat mensen doorkrijgen dat het een geschiedenis is die we allemaal delen. Dan willen ze meer weten. Uiteindelijk begrijpen ze wat Rotterdam zo divers maakt en hoe we met elkaar verbonden zijn.”

De aanpak is Rotterdams. “Je kan wel allerlei leuzen roepen, maar we moeten het hier samen doen. We maken een gevoelig onderwerp bespreekbaar en onze verschillen overbruggen we. Samenwerking is onze kracht. Dat is Rotterdam.”

 

Keti Koti (broken chains) marks the day, 1 July 1863, when slavery was abolished by the Netherlands. Keti Koti Rotterdam currently consists of three pillars: education, a commemoration on 30 June, and the celebration on 1 July.

Wim Reijnierse and Harlow Brammerloo of the Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (Shared Past Communal Future Foundation) (GVGT) provide the education and the commemoration around Keti Koti. Guno Zwakke from KetiKotiConnect organises the festival. “Keti Koti is important. We must not forget that Dutch wealth partly comes from colonial rule and slavery and that slavery and trafficking still exist.”

The combination of education, commemoration, and festival makes Keti Koti Rotterdam unique. “This approach is appreciated by young, old, white, and black Rotterdammers. Keti Koti is more than a festivity here; it has become a movement.”

The education pillar is active throughout the year. “The challenge is that people understand that it is a history we all share. Then they want to know more. Ultimately, they understand what makes Rotterdam so diverse and how we are connected to each other.”

It is a Rotterdam approach. “You can shout all sorts of slogans, but we have to do it together here. We discuss a sensitive issue, and we bridge our differences. Cooperation is our strength. That’s Rotterdam.”