nr. 0034

Living Light

Met Living Light wordt de droom van een groene en gezonde stad bereikbaarder gemaakt.

Living Light brings the dream of a green and healthy city closer.

Ermi van Oers raakte tijdens haar studie aan de Willem de Kooning Academie gefascineerd door levende energie. “Ik ontdekte dat energie in allerlei onverwachte plaatsen verstopt zit. Het ‘oogsten’ van die energie voor alledaagse toepassingen is een grote uitdaging voor ontwerpers. Plant-e uit Wageningen heeft een techniek ontwikkeld die energie uit planten haalt. Door samen te werken is het gelukt om voor mijn afstuderen Living Light te ontwerpen.”

Living Light is een lamp die zijn energie haalt uit bacteriën in de aarde rond plantenwortels. “Deze bacteriën leven van reststoffen uit het fotosyntheseproces van de plant. Bij een aai over de plant gaat  het licht branden. Zonlicht wordt zo via micro-organismen omgezet in lamplicht! Hoe beter je voor de plant zorgt, hoe meer energie je er voor terug krijgt.”

Living Light wordt door het 6-koppige team verder ontwikkeld: Ermi van Oers, Eva Coosje van der Velde, Nick de Ronde, Frank Fondse, Karlijn Arts en Marco van Noord. “Inmiddels geven we ook lezingen en presentaties om anderen te inspireren.” De volgende stap voor het team is de ontwikkeling van een Living Park. “Sprookjesachtige verlichting om je heen die reageert op jouw aanwezigheid, mogelijk gemaakt door de kracht van de natuur.”

Living Light is een boodschap voor de toekomst waarin biodiversiteit en economische ontwikkeling hand in hand kunnen gaan. “Als we natuur een grotere economische waarde kunnen geven, krijgt het meer ruimte. Wij dromen van een stad waarin lantaarnpalen verbonden zijn met bomen en huizen in het groen staan voor hun energie. Een groene stad is de stad van de toekomst.”

 

During her studies at the Willem de Kooning Academy, Ermi van Oers became fascinated by living energy. “I discovered that energy is hidden in all sorts of unexpected places. ‘Harvesting’ that energy for everyday applications is a big challenge for designers. Plant-e from Wageningen has developed a technique for extracting energy from plants. With their help, I managed to design Living Light for my graduation project.”

Living Light is a lamp that draws its energy from bacteria in the soil around plant roots. “These bacteria live on residue from the plant’s photosynthesis process. The light comes on when the plant is stroked. Sunlight is thus converted into lamplight via microorganisms! The better you care for the plant, the more energy you get in return.”

A six-person team is further developing Living Light: Ermi van Oers, Eva Coosje van der Velde, Nick de Ronde, Frank Fondse, Karlijn Arts, and Marco van Noord. “We are now also giving lectures and presentations to inspire others.” The team’s next step is the development of a Living Park. “Fairy-like lighting around you that responds to your presence, made possible by the power of nature.”

Living Light is a message for the future, where biodiversity and economic development can go hand in hand. “If we can give nature a greater economic value, it will get more space. Our dream is a city where lampposts are connected to trees and houses are surrounded by greenery providing them with energy. A green city is a city of the future.”