nr. 0039

ss Rotterdam

Vrijwilligers zorgen ervoor dat het ss Rotterdam mooier en beter wordt zodat het een onvergetelijke plek blijft voor de stad.

Volunteers help with maintaining and improving the ss Rotterdam’s splendour, making sure it remains an unforgettable location for the city.

Ton Wesselink is general manager van het ss Rotterdam. “Dit schip is een icoon van de stad waar het naar vernoemd is. Zoveel mensen in Rotterdam zijn op de één of andere manier verbonden aan dit schip.”

Het ss Rotterdam heeft een bewogen verleden en ook de terugkeer naar de thuishaven is spannend geweest. “Het schip kiest de mensen die ervoor zorgen. De turbulente tijden van renovatie en nieuw leven zijn overgegaan in de huidige bloei van het ss Rotterdam. Eigenaar Westcord begrijpt het schip en de belangrijke waarde voor de stad.”

Het zeekasteel heeft een bijzondere uitwerking op Rotterdammers. “Het is een community builder: 180 vrijwilligers zijn verbonden aan dit schip. Allemaal met een maritiem verleden of een band met de boot. Neem Dries Poot, nu 81 jaar. Hij heeft lang op het ss Rotterdam gewerkt en is nu nog steeds op het voordek te vinden. Mensen als Dries houden het schip en haar historie levend.”

Daarnaast biedt het schip jongeren van Zuid een toekomst. “Samen met Albeda Rotterdam worden hier horeca-leerlingen opgeleid. De selectie is streng want het werk is zwaar, maar de mogelijkheden en de ervaring van het werken in deze omgeving zijn van onschatbare waarde.”

Het ss Rotterdam doet nog meer voor de stad. “Samen met TOS (#0024) geven wij jongeren die het niet breed hebben al jaren een bijzondere vakantiebeleving. Compleet met galadiner, gala-avond en overnachting. Ook ondersteunen we ouderen door het organiseren van koffieochtenden op het schip.”

 

Ton Wesselink is the ss Rotterdam’s general manager. “This ship is an icon of the city it is named after. So many Rotterdam people are connected to this ship, in one way or another”

The ss Rotterdam had a turbulent past, and its return home has been exciting. “The ship chooses the people who take care of it. The turbulent renovation resulted in a new lease of life that has led to the ss Rotterdam’s current popularity. The owner, Westcord, understands the ship and its importance to the city.”

This floating palace has a unique effect on Rotterdammers. “It’s a community builder: 180 volunteers support this ship, all with a maritime past or a bond to the boat. Dries Poot, for example, now 81 years old, worked for many years on the SS Rotterdam and can still be found on the front deck. People like Dries keep the ship and its history alive.”

The ship also offers a future to the youth of Rotterdam South. “Catering students from Rotterdam’s Albeda college train here. The selection is strict because the work is intense, but the possibilities and experience of working in this environment are invaluable.”

The ss Rotterdam does even more for the city. “For years, together with TOS (#0024), we’ve been providing underprivileged youngsters with a special holiday experience, complete with a gala evening and dinner and an overnight stay. We also support the elderly by organizing coffee mornings on the ship.”