nr. 0042

RBV Crooswijk

De Rotterdamse Boks Vereniging Crooswijk draait volledig op vrijwilligers en is één grote familie.

The RBV Crooswijk is entirely run by volunteers and is one big family.

Stan van den Driessche en Flavio Andrade zitten in het bestuur van de Rotterdamse Boks Vereniging Crooswijk. “De vereniging wordt onderhouden door de leden en voelt als familie. Het is een vriendenploeg waar iedereen elkaar helpt. Natuurlijk is er wel eens mot maar voor de vereniging doen de leden alles.”

 De groep de Dutch Windmills is helemaal speciaal. “Onder deze legendarische bijnaam van Bep van Klaveren trainen de oudere leden van RBV Crooswijk twee maal per week in de Pootstraat. Oud-bokser en tevens goede vriend van Bep, Aad Veerman, heeft nog steeds contact met de familie van Klaveren. Door hem zijn alle oud-boksers hier gekomen. Er lopen er hier die zijn dik in de 80. Ze wisselen ervaringen uit en helpen elkaar.”

 De Dutch Windmills is een soort clubhuis voor sterke oude kerels. “Trainen met deze groep ouderen is hartstikke leuk. Altijd lachen, geinen, als er één jarig is een gebakje erbij, ouwehoeren na de training, bakkie doen. Maar het is ook serieus, we houden het gedachtengoed altijd in ere. In de kantine hebben we een hoekje voor de boksers die zijn heengegaan. Elke dag denk je zo aan ze.”

 De boksschool is een afspiegeling van de wijk met oude en nieuwe Crooswijkers. “Dat botst wel eens en dan sturen we dat bij, hoe oud ze ook zijn en altijd met een lolletje. Tegenwoordig hebben we hier ook 30 vrouwen, iedereen is hier welkom en voelt zich al snel thuis. Boksen verbindt al deze mensen met elkaar.”


Stan van den Driessche and Flavio Andrade are on the board of the Rotterdamse Boks Vereniging Crooswijk (Rotterdam boxing association Crooswijk). “The association is run by its members and has a family feel. It’s a team of friends who help each other. Sometimes there’s friction, but the members are loyal to the association.”

The Dutch Windmills group is exceptional. “They train under Bep van Klaveren’s boxing nickname. The RBV Crooswijk senior members train twice weekly at the Pootstraat. Former boxer and also good friend of Bep, Aad Veerman, still has contact with the family Van Klaveren. Because of him all former boxers ended up here. There are guys here well into their 80s. They exchange experiences and support one another.”

The Dutch Windmills is a kind of clubhouse for strong old men. “Training with this group of seniors is great fun – always laughing and joking. We celebrate birthdays with a cake, chat after training, have a coffee. But it’s also important to maintain the mindset and traditions. In the canteen, we have a corner for the boxers who have passed away so that you can remember them.”

 The boxing school is a reflection of the neighbourhood; Crooswijk’s old and new. “Sometimes they clash, but we make things right, no matter their age, and always with a joke. There are now 30 female members too. Everyone is welcome and feels right at home. Boxing is what connects these people.”