nr. 0044

Opzoomer Mee

Tijdens Opzoomeren ondernemen bewoners activiteiten en initiatieven om hun straat op te knappen.

During Opzoomeren, residents undertake activities and initiatives to brighten up their streets.

Johan Janssens is de directeur van Opzoomeren. “Eind jaren ‘80 hebben de bewoners van de Opzoomerstraat in Delfshaven samen de handen uit de mouwen gestoken en hun straat opgeknapt. De gemeente heeft vervolgens, in het kader van Sociale Vernieuwing, Opzoomeren als term gebruikt om eigen initiatief, samenwerken en contact in straten te bevorderen.”

Opzoomeren is nu een zelfstandige stichting. “Opzoomeren gaat over het versterken van relaties met je buren, hoe je met elkaar omgaat. We proberen bewoners op een leuke manier bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld met activiteiten waarbij een buurt kan aanhaken zoals de keetjes van Opzoomer Mee.”

Uiteindelijk moeten de bewoners het zelf oppakken. “We geven kleine zetjes. Zo helpen we mensen op eigen kracht hun straat of buurt weer leefbaar te maken. Hierdoor is het veel duurzamer dan wanneer de gemeente een schoonmaakactie doet.”

De organisatie past bij de Rotterdamse mentaliteit. “Opzoomeren is handen uit de mouwen en samen aan de slag voor de straat. Mensen willen heus wel iets voor elkaar doen. Tegenwoordig zijn 1900 straten actief met zo’n 100.000 Rotterdammers.”

Opzoomeren kom je overal tegen. “In de Havenloods kopen we grote hoeveelheden pagina’s op. Op facebook hebben we 80.000 volgers. Arie van der Krogt schreef ook een Opzoomerlied en Opzoomeren heeft inmiddels een eigen ‘woordenboek’. Het is een gemeenschap op zich.”

 

Johan Janssens is the director of Opzoomeren. “At the end of the 1980s, the residents of the Opzoomerstraat in Delfshaven rolled up their sleeves and refurbished their street. In the context of social renewal policies, the municipality subsequently used Opzoomeren as a term to promote self-initiative, cooperation, and interaction on the streets.”

Opzoomeren is now an independent foundation. “Opzoomeren is about strengthening relationships with your neighbours and how to deal with each other. We try to get residents together in a fun way, activities in which a neighbourhood can meet up, such as the Opzoomer Mee construction trailers.”

Eventually, the residents have to do it themselves. “We give little nudges to help people to independently make their street or neighbourhood liveable again. It’s more sustainable than a municipality cleaning operation.”

The organisation has a Rotterdam mentality. “Opzoomeren is rolling your sleeves up and working together for the street. People really want to do something for each other. Nowadays 1900 streets are active with about 100,000 Rotterdammers.”

You can see them everywhere in Rotterdam. “We purchase many pages in the Havenloods free newspaper. We have 80,000 Facebook followers. Opzoomeren has its own ‘dictionary’, and Arie van der Krogt also wrote a song about it. It’s a community in itself.”