nr. 0045

FSV De Feijenoorder 

FSV De Feijenoorder zorgt met spectaculaire sfeeracties voor extra saamhorigheid tussen Feyenoord supporters en hun club.

FSV De Feijenoorder creates spectacular atmospheres, creating a bond between the Feyenoord club and its supporters.

Alwin van den Hoven is lid van het sfeerteam FSV De Feijenoorder. “Supporters helpen graag bij onze sfeeracties voor Feyenoord. We hebben een vaste groep van 10 man en daarnaast staan er zo’n 100 man klaar om bij te springen. Iedereen vindt het een eer om mee te helpen. Je werkt samen aan iets wat je belangrijk vindt.”

Vroeger zat er een hele organisatie achter de grote spandoeken. “Nu is dat anders geregeld. Het belangrijkste is dat het leuk moet zijn. De beste ideeën komen spontaan op, dus soms moeten we in 5 dagen een spandoek in elkaar draaien. Eigenlijk is dat niet haalbaar. Het is onze kracht dat we dat toch voor elkaar krijgen.”

Rotterdammers vinden elkaar in hun liefde voor Feyenoord. “De club is absoluut een verbindende factor in de stad. Onder de supporters heb je allerlei soorten mensen. Dat is leuk en soms ook lastig, maar voetbal brengt iedereen samen.”

Stad, club en supporters zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Feyenoord is dé belichaming van ‘geen woorden maar daden’ en ‘sterker door strijd’. Niet alleen de club Feyenoord maar vooral de supporters. Het is als religie; als je fanatiek bent, is het gewoon je leven.”

Bij het sfeerteam gaat het om Feyenoord en elkaar. “Andere clubs willen een strijd aangaan om het mooiste spandoek. Wij vinden het gewoon leuk om samen iets moois te maken met eer en gevoel. Ik vind het bijzonder dat iedereen vrijwillig meewerkt. Dat zegt veel over de club Feyenoord en wat voor mensen dit aantrekt.”

 

Alwin van den Hoven is a member of the FSV De Feijenoorder atmosphere team. “Supporters like to help with our atmosphere actions for Feyenoord. We have a fixed group of 10 men and a 100 additional people ready to assist. Everyone is honoured to help. You’re all working on something that you care about.”

The big banners once required a lot of organisation. “It’s different now. The priority is having fun. The best ideas are spontaneous, so sometimes we have five days to make a banner. It’s not feasible, but our collective strength makes it possible nonetheless.”

Rotterdammers share a love for Feyenoord. “The club connects the city. There are all kinds of supporters. It’s fun, difficult too, but football brings everyone together.”

The city, the club, and its supporters are inextricably linked. “For Feyenoord, and especially its supporters, it is about ‘actions speaking louder than words’ and ‘strength in adversity’. It’s like a religion; if you’re fanatical, it becomes your life.”

The atmosphere team is about Feyenoord and each other. “Other clubs compete to have the most beautiful banner. We just want to make something beautiful together, with sincerity and feeling. I think it’s special that everyone collaborates voluntarily. It says a lot about the club and the people it attracts.”