nr. 0046

Pauluskerk Rotterdam

Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk helpt mensen in nood en probeert hun situatie structureel te verbeteren.

The Dianocal Center Pauluskerk helps people in need and provides structure to help improve their situation.

Dick Couvée is sinds 2008 de dominee van de Pauluskerk. “Onze kerk is geopend in 1960 als een gewone wijkgemeente van de Nederlands-Hervormde kerk. Na de komst van dominee Visser in 1979 is de wijkgemeente ondergebracht bij de Laurenskerk en werd de Pauluskerk een bijzondere plek voor iedereen die hulp nodig heeft.”

De kerk helpt waar geen helper is. “Op dit moment komen wekelijks gemiddeld 1600 mensen naar de Pauluskerk voor maatschappelijke of medische hulp, een maaltijd, dagbesteding of een overnachting. We staan klaar voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning. Maar ook Rotterdammers die in armoede leven, jongeren die hun richting kwijt zijn en kwetsbare ouderen.”

De Pauluskerk helpt in noodsituaties. “Mensen zonder ziektekostenverzekering kunnen hier terecht voor de huisarts. Dat kan doordat we samenwerken met de GGD, het Erasmus Medisch Centrum en de Straatdokter (ERE #0051). Daarnaast bieden we ook andere noodhulp zoals maatschappelijke en juridische dienstverlening voor ongedocumenteerden. Ook verzorgen we tijdelijke opvang voor vrouwen en alleenstaande moeders.”

In uitzichtloze situaties is het belangrijk om vooruit te kijken. “We stimuleren mensen met zinvolle dagbesteding en het bouwen aan waardigheid. Door kunst en cultuur bijvoorbeeld, of taallessen. In het initiatief Warm Rotterdam pakken we samen met andere organisaties de schuldenlast aan waar veel Rotterdammers onder gebukt gaan. Zo proberen we de situatie van mensen in nood structureler te verbeteren. We willen een betere stad volgens het motto van Paulus: overwin het kwade door het goede.”

 

Dick Couvée has been the Pauluskerk’s pastor since 2008.”Our church opened as a congregation  of the Dutch Reformed Church in 1960. After Reverend Visser’s arrival in 1979, the congregation  was accommodated at the Laurenskerk and the Pauluskerk became a special place for everyone needing help.”

The church helps when no one else will. “An average of 1600 people currently visit the Pauluskerk every week, for social or medical assistance, a meal, daytime activities, or an overnight stay. We’re here for everyone in Rotterdam and the surrounding areas. Those who can’t survive without help: homeless people, addicts, psychiatric patients, people without residence permits, Rotterdammers in poverty, young people who’ve lost their direction, and the vulnerable elderly.”

The Pauluskerk helps in emergency situations. “People without health insurance can see a GP here. This is possible because we cooperate with the GGD, the Erasmus Medical Center, and the Straatdokter (ERE #0051). We also offer other emergency assistance, such as social and legal services for undocumented migrants. We also provide temporary shelter for women and single mothers.”

In hopeless situations, it is essential to look ahead. “We encourage people through building dignity with meaningful daytime activities, such as art and culture or language classes. As part of the Warm Rotterdam initiative, together with other organisations, we tackle the debt burden weighing down on many Rotterdammers. We try to structurally improve the situation of people in need. We want to improve the city according to St Paul’s maxim: overcome evil with good.”