nr. 0047

HipHopHuis

Het HipHopHuis bevordert de Rotterdamse hiphop cultuur en brengt mensen samen voor plezier en passie.

The HipHopHuis promotes Rotterdam’s hip-hop culture, bringing people together for fun and enthusiasm and improvement.              

Aruna Vermeulen is algemeen directeur van het HipHopHuis, Leal van Herwaarden coördineert het lesprogramma. “Het HipHopHuis is 15 jaar geleden ontstaan uit een behoefte. De Hiphop cultuur werd groot in Rotterdam en in de gevestigde instellingen bleef het bij proeven en incidenten. Het werd tijd voor een vaste plek.”

Het HipHopHuis is geen star instituut. “We zijn begonnen vanuit de vier basiselementen van hiphop: graffiti, dj-ing, breakdance en rap. Inmiddels is ons aanbod breder gegroeid naar meerdere cultuur uitingen met wortels in de zwarte muziekcultuur. Wij bestaan voor de jeugd en daar luisteren we goed naar.”

Het HipHopHuis beweegt sowieso mee met de straatcultuur. “We zijn geen toeschouwers, maar onderdeel van de community. De scene draait om battles, jam sessies, feesten. Daar merken we wat er leeft. We volgen geen trend, we zitten er middenin.”

De hiphop scene is hecht en veelzijdig. “Iedere kunstenaar, of je nou een danser, rapper, dichter of dj bent, is ook een bron van informatie die zich hard maakt voor de scene. Die scene is super divers, met ontzettend veel grotere en kleinere partijen. De communities bewegen in verschillende scenes en ontmoeten elkaar hier. Het zijn onze partners.

De lessen zijn meer dan een cursusje. “Het gaat er om dat je de waarden en veiligheid van thuis voelt. Je moet gezien en gehoord worden om je te ontwikkelen. Deze plek bestaat voor jou. Bij Hiphop stel je je eigen grenzen, die bereik je en daar ga je vervolgens overheen. Jezelf overtreffen is een enorme verrijking.”

 

Aruna Vermeulen is managing director of HipHopHuis; Leal van Herwaarden coordinates its curriculum. “The HipHopHuis started from a need 15 years ago. Despite hip-hop culture’s popularity in Rotterdam, it was only incidental to the city’s established institutions, and it was time for a dedicated space.”

The HipHopHuis is not a rigid institute. “We started from hip-hop’s four basic elements: graffiti, DJ’ing, breakdance, and rap. In the meantime, our scope has widened into many cultural expressions with roots in black music culture. We’re here for the youth, and we listen carefully to them.”

HipHopHuis keeps in step with street culture. “We are not spectators, but part of the community. The scene revolves around battles, jam sessions, and parties. That’s where we see what’s happening. We are not following a trend, we’re in the middle of it all.”

The hip-hop scene is close and versatile. “Every artist, whether you are a dancer, rapper, poet, or DJ, is committed to the scene. That scene is very diverse, with lots of larger and smaller parties. The communities move in different scenes and meet here. They are our partners.”

The lessons are more than a course. “It’s about understanding the values and safety of what you consider as home. To develop, you need to be seen and heard. This place exists for you. You set your own limits with hip-hop, and then you reach and surpass them. Surpassing yourself is enormously enriching.”