nr. 0048

Zomercarnaval

Zomercarnaval Rotterdam is een festival met gemiddeld 2.000 Nederlandse carnavalisten uit zo’n 25 verschillende tropische carnavalstradities.

The Rotterdam Zomercarnaval has an average of 2,000 carnival participants from about 25 different tropical carnival traditions.

 

Karel Willems en Judith Donata zitten in het bestuur van de Stichting Zomercarnaval Nederland. ”In Nederland is in 1983 voor het eerst het Zomercarnaval gevierd in Utrecht. Het jaar daarop kwam het al naar Rotterdam en trok 32.000 bezoekers. Tegenwoordig zijn dat er bijna een miljoen.”

Het Zomercarnaval wil mensen op een positieve manier samenbrengen. “Deelnemers komen vanuit het hele land. Samen bouwen ze in een loods hun kunstzinnige praalwagens. Maximaal 25 teams met minimaal 45 mensen leveren tijdens de parade een vrolijke stoet van tweeënhalve kilometer op.”

Het kleurrijke evenement is bij uitstek divers. “Niet alleen Antillianen en Arubanen, maar ook mensen uit Brazilië, Kaapverdië, Suriname, Bolivia, Colombia, Peru, Dominicaanse Republiek, Mexico, Bovenwindse Eilanden, Spanje, Engeland, Trinidad, Jamaica, Frankrijk, Duitsland, België, Angola, Nederland en andere landen doen mee in Rotterdam. Het Zomercarnaval geeft deelnemers een podium waar ze trots hun eigen carnavalscultuur kunnen uitdragen voor een enorm publiek. Dat is één groot feest.”

Het Zomercarnaval heeft zeven onderdelen: Queen Election, Warming-Up, Battle of Drums, Mercado, Straatparade, Podium programmering en Prijsuitreiking. “Zo’n twee weken voor de straatparade wordt de koningin gekozen. Zij opent de straatparade en vertegenwoordigt het hele jaar het Zomercarnaval.”

Na een editie start de voorbereiding van het volgende Zomercarnaval. “Hetzelfde geldt voor de deelnemers. Zij kiezen hun thema, zoeken mensen, verzamelen geld en maken kostuums. We geven diverse workshops om hierbij te helpen.“

 

Karel Willems and Judith Donata are on the board of the Dutch Zomercarnaval Foundation. “In 1983 the Zomercarnaval was celebrated for the first time in the Netherlands in Utrecht. It came to Rotterdam the following year and attracted 32,000 visitors. Today it’s closer to a million.”

The Zomercarnaval brings people together in a positive way. “The participants come from all over the country. They build their imaginative floats together in a warehouse. During the parade, a maximum of 25 teams, each with a minimum of 45 people, put on a festive two-and-a-half-kilometre procession.”

This colourful event is culturally diverse. “It’s not only Antilleans and Arubans participating, but also people from Brazil, Cape Verde, Suriname, Bolivia, Colombia, Peru, Dominican Republic, Mexico, Windward Islands, Spain, England, Trinidad, Jamaica, France, Germany, Belgium, Angola, and the Netherlands. The Zomercarnaval gives the participants a stage to proudly present their own carnival culture to a massive audience. It’s one big party.”

The Zomercarnaval has seven parts: Queen Election, Warming-Up, Battle of the Drums, Mercado, Street Parade, Stage Programme, and Award Ceremony. “We choose the Carnival Queen about two weeks before the street parade. She opens the street parade and represents the Zomercarnaval throughout the year.”

When it ends, the whole Zomercarnaval process starts all over again. “The participants choose their themes, find people, collect money, and make costumes. We give workshops to help with this.”