nr. 0049

Afrikaanderwijk Coöperatie

De Afrikaanderwijk Coöperatie brengt netwerken bij elkaar om de wijk beter te maken.

The Afrikaanderwijk Cooperative brings networks together to improve the neighbourhood.

Annet van Otterloo is projectleider Afrikaanderwijk Coöperatie. ”De Afrikaanderwijk Coöperatie komt voort uit Stichting Freehouse, opgericht door kunstenaar Jeanne van Heeswijk. Samen met bewoners en ondernemers werken we aan de versterking van de wijkeconomie. Hiervoor zetten we culturele projecten op en ontwikkelen we op allerlei vlakken economische activiteiten.”

We doen nu bijvoorbeeld de schoonmaak van de portieken in de wijk, hebben een Wijkatelier waarin we kleding produceren voor ontwerpers en een Wijkkeuken die catering verzorgt. Met de ‘Right to Challenge’ van de gemeente Rotterdam heeft de Coöperatie de afvalinzameling van de Afrikaandermarkt op zich genomen. Dit levert banen op, maar ook een duurzamere en schonere markt en wijk. We zorgen voor gescheiden afvalinzameling waardoor hergebruik mogelijk is. Daarnaast halen we het afval niet alleen aan het einde van de dag op, maar de hele dag door, zodat er minder plastic tasjes door de wijk waaien.”

“Het was best eng om de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de markt over te nemen. Opeens ben je eigenaar van 27 kuub afval.” De gemeente betaalt de Coöperatie hiervoor en bewoners halen er een betaalde baan uit. “Zo houden we werk en geld in de wijk en worden bewoners veerkrachtiger. (We hebben het model voor het schoonmaakbedrijf zelf ontwikkeld. Dit is nu makkelijker ook in andere buurten toe te passen.)”

De Afrikaanderwijk Coöperatie bestaat op dit moment uit 56 partners, waaronder veel  ondernemers. “De Coöperatie is de verbinding tussen alle netwerken in de wijk en de netwerken daarbuiten. Langzaam maar zeker beginnen mensen de waarde in te zien.”

 

Annet van Otterloo is the Afrikaanderwijk Cooperative’s project leader. “The Afrikaanderwijk Cooperative stems from the Freehouse Foundation, formed by artist Jeanne van Heeswijk. Together with residents and entrepreneurs, we work to strengthen the neighbourhood’s economy. We set up cultural projects and develop economic activities in all kinds of areas.”

For example, we are currently cleaning up the neighbourhood’s porches; we have a Wijkatelier (neighbourhood studio), where we produce clothing for designers, and a Wijkkeuken (neighbourhood kitchen) that provides catering. With the Rotterdam municipality’s ‘Right to Challenge’, our cooperative has taken on the waste collection of the Afrikaandermarkt. This produces jobs and makes the market and neighbourhood more sustainable and cleaner. We provide separate waste collection, which makes reuse possible. We collect waste throughout the day and not just at the end, thus fewer plastic bags drift through the neighbourhood.”

“It was daunting to take over the responsibility for cleaning the market. You suddenly own 27 cubic metres of rubbish.” The municipality pays the cooperative for this, thus creating paid work for locals. “By keeping work and money in the neighbourhood, the residents become more resilient. We developed our own model for the cleaning company, making it easier to apply in other communities.”

The Afrikaanderwijk Cooperative currently consists of 56 partners, including many entrepreneurs.” The Cooperative connects all the neighbourhood’s networks, both internal and external. Slowly but surely, people are beginning to appreciate our value.”