nr. 0051

Straatdokters en verpleegafdeling CVD

De Straatdokters en Straatverpleegkundigen verlenen medische zorg aan dak- en thuislozen.

The street doctors and street nurses provide medical care for homeless people.

Marcel Slockers is sinds 1983 Straatdokter. Andrea van der Gevel werkt op de Verpleegafdeling van CVD Havenzicht. “Tegenwoordig hebben we 7 Straatdokters en een groot aantal Straatverpleegkundigen voor dak- en thuislozen in Rotterdam. Iedere dag van de week is een huisarts bereikbaar en op diverse locaties wordt 24 uur per dag verpleegkundige zorg geboden.”

Veel Rotterdammers hebben geen zorgverzekering. “Deze groep is zeer kwetsbaar. Doordat ze nauwelijks zorg krijgen, gaan ze bij een medisch probleem snel achteruit. Onze doelgroep heeft vaak meerdere problemen. Bijvoorbeeld slechte voeding, ongezonde leefgewoontes, moeizaam gedrag of een IQ beperking. Wie oog voor ze heeft, ziet dat het mensen met hele creatieve geesten zijn.”

Onze maatschappij is steeds ingewikkelder door het hokjesdenken. “De groep die daar niet inpast, wordt steeds groter. Om te voorkomen dat zij bij ons terechtkomen moet eerder worden ingegrepen. Alles wat niet goed gaat in deze stad, zien we hier. Wij zijn het noodzakelijke rioolputje van de Rotterdamse zorg. Het liefst zien wij een samenleving waarbij professionals uitzonderingen maken en zorg bieden aan mensen die buiten de boot vallen.”

De Straatverpleegkundigen en –dokters gebruiken de Rotterdamse aanpak. “Gewoon doen, niet lullen maar poetsen en kan niet bestaat niet. Als iets zo niet geregeld is, dan is het niet goed en gaan we dat veranderen. Met de zorg voor onze doelgroep, zorg je voor iedereen. De maatschappij is zo sterk als de zwakste schakel. Rotterdam heeft gekozen om sociaal te investeren. Daar zijn we trots op.”

 

Marcel Slockers became a street doctor in 1983. Andrea van der Gevel works in the nursing department at CVD Havenzicht. “We have 7 street doctors and many street nurses for homeless people in Rotterdam. A general practitioner is available every day of the week, and nursing care is provided 24 hours a day at various locations.”

Many people in Rotterdam don’t have health insurance. “This group is very vulnerable. Since they hardly receive any care, medical problems can quickly worsen. Our target group often has several problems. Poor diet, unhealthy lifestyle, difficult behaviour, or learning difficulties. Whoever engages with them quickly sees they have very creative minds.”

Compartmentalisation is making our society increasingly complex. “The group containing those that don’t fit in is getting bigger. To prevent them from ending up with us, we must intervene sooner. We see everything that goes wrong in this city. We are the emergency safety net of Rotterdam’s care network. We’d prefer to see a society where professionals make exceptions and provide care to people who fall by the wayside.

The street nurses and doctors use the Rotterdam approach. “Just do it, doing not talking, and ‘can’t do’ doesn’t exist. If something isn’t arranged, we arrange it. The care we provide for our target group takes care of everyone. Society is as strong as its weakest link. Rotterdam has chosen to invest socially. We are very proud of this.”