nr. 0052

Chantal Arts

Chantal Arts filmt alle optredens en evenementen in Rotterdam in haar eigen stijl en brengt dit bij de Rotterdammers thuis.

Chantal Arts documents, in her own style, all of Rotterdam’s performances and events, bringing them to the city’s people.

Chantal Arts legt alles vast wat in de stad gebeurt. ”Op mijn 14e ben ik begonnen met fotograferen, maar in film kan ik meer kwijt. Ik film nu zo’n 20 jaar grote evenementen. Tegenwoordig werk ik ook voor talkshows, dan interview ik bijvoorbeeld mensen op de West-Kruiskade.”

Chantal heeft een eigen kanaal. “Sinds 10 jaar plaats ik alles op YouTube, tegenwoordig onder de naam Star TV Rotterdam. Dat is gewoon mijn achternaam achterstevoren en binnenstebuiten. Ik zie mijzelf als de beeldbank van Rotterdam. Als je beeldmateriaal zoekt, kun je bij mij aankloppen. Ik heb het allemaal.”

Chantal werkt alleen. “Ik film alles zelf en tegenwoordig doe ik ook het geluid. In mijn uppie sjouw ik materiaal voor 4 man mee. Ik zorg dat het in twee boodschappenwagentjes past. Zo blijft alles in eigen beheer. Het kost wat, maar is het allemaal waard.”

Star TV Rotterdam is net zo veelzijdig als de stad. “Voor talkshows word ik ingehuurd, maar bij evenementen weet iedereen dat ik er gewoon ben. Hiervoor maak ik geen afspraken of zo. Ik volg ook rapgroepen zoals Delikt. Het gaat mij niet om het geld maar om de gezelligheid en de sfeer.”

Chantal zorgt dat ze overal bij is. “Als ik ergens niet kan filmen, zoek ik een manier om toch een opname te maken. Dat is gewoon een sport. Ik wil goede registraties maken van evenementen. Iedereen kent me, daarom hoef ik ook geen reclame te maken. Zolang mijn lichaam het toelaat, wil ik doorgaan.”


Chantal Arts records everything that happens in the city. “On my 14th, I started photography, but I’m more articulate with film. I’ve been filming large events for about 20 years now. Nowadays I also work for talk shows, interviewing people at the West-Kruiskade, for example.”

Chantal has her own channel. “Ten years ago, I started putting everything on YouTube, nowadays under the name Star TV Rotterdam. That’s just my last name backwards and inside out. I see myself as Rotterdam’s image bank. If you are looking for footage, you can knock on my door. I’ve got it all. “

Chantal works alone. “I film everything myself, and now I also do the sound. I lug around enough stuff for four people. I’m sure it’d fill two shopping wagons. But it keeps everything in-house. It costs a lot, but it’s worth it.”

Star TV Rotterdam is just as versatile as the city. “I’m hired for talk shows, but at events, everyone knows that I’m just doing my thing. I don’t make appointments or anything like that. I also follow rap groups such as Delikt. I’m not interested in the money. It’s more the company and atmosphere.”

Chantal makes sure she is everywhere. “If I can’t film somewhere, I’ll try to find a way of making a recording. That’s the sport of it. I just want to make good recordings of events. Everyone knows me; that’s why I don’t need to advertise. I want to continue for as long as my body will let me.”