nr. 0055

Stichting Ketelbinkie

Stichting Ketelbinkie reikt jaarlijks de Rotterdamse Ketelbinkieprijs uit voor een originele, innovatieve onderneming met een duidelijk Rotterdams karakter.

The Ketelbinkie Foundation annually awards the Rotterdam Ketelbinkie Prize to a typically Rotterdam company that is original and innovative.

Bestuurslid Peter Egge is medeoprichter van de Stichting Ketelbinkie. “We zijn in 1982 begonnen met Ketelbinkie om Rotterdam positief onder de aandacht te brengen. De stad werd in die tijd vaak samengevat als een waslijst van negatieve punten, waaronder slechte koffie.”

Dat aspect sprong eruit. “Als je de stad bezoekt en je hebt naast slecht weer ook nog eens slechte koffie, is je hele dag verziekt. Dus we dachten, de stad veranderen is nogal wat, maar laten we in ieder geval wat aan het imago van de stad en die koffie gaan doen.”

Het resulteert in twee prijzen: de Ketelbinkieprijs en de Ketelbinkie Koffietrofee. “In 2017 hebben we de Koffietrofee voor de  36e en laatste keer uitgereikt. Het niveau van de Rotterdamse koffie is tegenwoordig behoorlijk hoog, we hebben wat dat betreft onze taak volbracht.”

De stichting blijft wel de jaarlijkse Ketelbinkieprijs uitreiken. “Dit is een aanmoedigingsprijs voor jonge Rotterdamse ondernemingen. De ontvanger moet zich dat afgelopen jaar op een originele en innovatieve wijze hebben geprofileerd. Het Rotterdamse karakter is daarbij erg belangrijk.”

De Stichting wil het Ketelbinkie, de jongen die op zoveel schepen onderaan de ladder begon, in herinnering houden. “Dat mannetje is het symbool van een doorzetter. Een knaap die op jonge leeftijd al weet wat hij wil en zijn handen uit de mouwen steekt. Typisch Rotterdams dus.” Naast de prijs wordt Ketelbinkie o.a. geëerd met een beeld op Katendrecht, gemaakt door Huib Noorlander en natuurlijk het beroemde lied.

Winnaars van de laatste Ketelbinkieprijs zijn Mothership, Suitehotel Pincoffs, LokalHeroz , NRC, Schorem, Groos, Mascolori, BlueCity010.

Board member Peter Egge is a co-founder of the Ketelbinkie Foundation. “We started Ketelbinkie in 1982 to draw positive attention to Rotterdam. In those days, the city was often summarised with a list of negative points, including bad coffee.”

This aspect stood out. “When you visit the city and you have bad coffee and bad weather, well, it ruins your day. Changing the whole city was perhaps too ambitious, so we thought let’s at least do something about the city’s image – and that coffee.”

The result was two prizes: the Kettlebinkie Prize and the Kettlebinkie Coffee Trophy. “In 2017, we awarded the Coffee Trophy for the 36th and final time. The quality of coffee in Rotterdam is now quite high; mission accomplished in that respect.”

The foundation continues to award the annual Ketelbinkie Prize. “The prize is an incentive for young Rotterdam companies. The recipients must have profiled themself originally and innovatively in the past year. Their Rotterdam character is essential in this.”

The figure of the ketelbinkie, the boy who starts at the bottom of the ship’s ladder, inspires the foundation. “He is a symbol of perseverance. He knows what he wants from an early age and rolls up his sleeves. A real Rotterdammer.” Ketelbinkie is also commemorated with a statue by Huib Noorlander on Katendrecht and, of course, a famous song.

Previous winners of the Ketelbinkie Prize are Mothership, Suitehotel Pincoffs, LokalHeroz, NRC, Schorem, Groos, Mascolori, and BlueCity010.