nr. 0064

Dona Daria

Dona Daria ondersteunt kwetsbare Rotterdammers in hun veerkracht en emancipatie.

Dona Daria werkt aan een socialer en veerkrachtiger Rotterdam. De organisatie ondersteunt Rotterdammers, organisaties én de gemeente bij sociale problemen en maatschappelijke vraagstukken. Dona Daria staat voor een inclusieve samenleving. “Dit betekent dat we werken aan dezelfde kansen, keuzevrijheid en gelijke mogelijkheden voor alle mensen binnen en buiten Rotterdam. De hindernissen voor sociale participatie willen we zoveel mogelijk wegnemen door het versterken van onderling begrip.

Dona Daria ontstond in 2006 vanuit een fusie van vijf vrouwenorganisaties en het Rotterdamse Vrouwenhuis. Vrouwen met verschillende perspectieven, culturen en religies bundelden hun kennis en visie en vormden zo het netwerk in Rotterdam voor alle vrouwen die elkaar wilden versterken en inspireren. Met de overtuiging dat veran-dering pas kan slagen als mannen én vrouwen zich er sterk voor maken.

Inmiddels is Dona Daria al zestien jaar het aanspreekpunt voor bewoners, professionals, gemeenten, zelforganisa-ties en vrijwilligers die meer willen weten over inclusie en emancipatie. Door de organisatie van workshops en conferenties, de uitgave van verschillende publicaties en de realisatie van diverse bewustwordingscampagnes zet Dona Daria thema’s zoals huiselijk geweld, economische zelfstandigheid, vaderschap en ‘Verborgen Vrouwen’ zichtbaar op de agenda.

Van oudsher is het ondersteunen van kwetsbare mensen op veerkracht en emancipatie de core business van Dona Daria. De samenleving wordt echter steeds complexer. “Wij vinden iedereen zoals hij/zij/hen is, een verrijking voor de Rotterdamse samenleving. Ongeacht iemands herkomst, religie, gender, sekse, seksuele geaardheid en voorkeur. Wij kijken naar iemands talenten, delen de verschillende perspectieven en geven daarbij ook gehoor aan schurende opvattingen die horen bij deze inclusieve samenleving.”