nr. 0067

Samen & Anders

Samen & Anders is een woongemeenschap waar kwetsbare en minder kwetsbare mensen elkaar helpen. Dit geeft mensen én de buurt meer veerkracht.

Samen & Anders is een vitale woongemeenschap in verzorgingshuis Simeon en Anna op Zuid. Hier kunnen kwetsbare en minder kwetsbare mensen betaalbaar wonen en elkaar helpen of ondersteunen. Initiatiefnemer is Laurens Wonen, het huidige MaasWonen. Bob Janse, projectleider Sociale Innovatie bij MaasWonen, is vanaf de oprichting in 2015 bij Samen & Anders betrokken: “Vroeger kwamen mensen op 65-jarige leeftijd naar een verzorgingshuis en bleven daar tot hun dood. Dat is nu niet meer zo. Mensen komen pas na hun 70ste en hebben dan zware zorg nodig.”

Onderzoek toont aan dat oudere mensen behoefte hebben aan ontmoetingen met anderen uit de buurt. Samen & Anders is daaruit voortgekomen. Bob: “ Jong en oud én kwetsbare mensen, zowel op sociaal als fi nancieel vlak, wonen hier door elkaar. De groep mensen die zorg op het niveau van een verpleeghuis nodig hebben wonen wél bij elkaar. Bewoners hebben verschillende kwaliteiten en kunnen zich op verschillende manieren voor elkaar inzetten. Zij kunnen dat onderling afstemmen.”

Het succes staat of valt met de magische mix van mensen. Mensen moeten bij elkaar passen. Daarom krijgen (nieuwe) bewoners op basis van een interview wel of niet een appartement toegewezen. De bewoner moet bij de andere bewoners op de gang passen en bij het concept.

Belangrijk is dat er voldoende veerkracht blijft. Zonder Samen & Anders zouden deze mensen meer problemen ervaren. “Mensen kennen elkaar en doen wat voor elkaar. Dat past bij Rotterdam Zuid”, aldus Bob. Wegens de goede resultaten is er vanuit binnen- en buitenland veel belangstelling voor het concept.