EROPUIT

Tijdens de Excursie EROPUIT gaan vier initiatieven uit Rotterdam samen met kunstenaar wolf Engelen en Stichting wijkcollectie naar de de Documenta in Kassel.

Documenta is een grote tentoonstelling die iedere vijf jaar plaatsvindt in de Duitse stad Kassel. Volgens velen is het een van de belangrijkste kunstevenementen ter wereld, samen met de Biënnale van Venetië. De eerste editie werd al georganiseerd in 1955 om zo na de Tweede Wereldoorlog de wereld via kunst weer in dialoog te brengen.

Kunstenaar wolf Engelen vertelt: ‘’Aanleiding de excursie EROPUIT te organiseren is de wens het lokale en het globale te verbinden: de buurtinitiatieven in dialoog brengen met internationaal opererende, op emancipatie gerichte (kunst)projecten. De verschillende acties drukken een gezamenlijk kracht en hoop uit, een poging om de om zich heen grijpende neoliberale processen te nuanceren. Het is een beweging: Human Empowerment! Lang Leve het Constructief Activisme! Bewonersinitiatieven en kunstenaars trekken samen op naar een betere toekomst.’’

‘’Er wordt vaak gezegd dat kunst ver van de bewoner afstaat. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Ze staan juist wel dicht bij elkaar omdat de processen die verschillende kunstenaars gebruiken ook bij bewoners gaande zijn. Met de Documenta gaat het van een lokale naar een internationale beweging. En dat heeft ook iets opbeurends, om wat je doet te zien in een veel breder perspectief en groter dan jezelf.’’

Het gezelschap wordt gevormd door wolf,  Het Bollenpandje, Pluspunt, Victory outreach, Buurtsteunpunt, Marthe van Gils (veldacademie), Marijke Gips (wijkcollectie), Nicole van Dijk (wijkcollectie), Klaas (wijkcollectie), en de kunstenaars (Charlien Adriaenssens, jip van der hek, Sachia Pereira-Stolle, Not jh0n, Werner van der Zwan, Josephine Baan.

kassel

Thema Documenta 2022

“Ruangrupa accepteerde de opdracht Documenta 15 te ontwikkelen onder de voorwaarde dat ook de onderliggende tentoonstelling en productionele infrastructuur van de Documenta herontwikkeld kon worden: maatschappelijke verandering uitwerken, deze tot op het bot praktiseren binnen een sterk hiërarchische institutionele structuur als de Documenta. In samenwerking met zowel organisatie, deelnemers als het publiek oefenen wat het in praktijk brengen van maatschappelijke en politieke veranderingsprocessen inhoudt en niet in de val lopen een tentoonstelling te maken waarin zelfs spannende sociaal geëngageerde projecten uiteindelijk slechts een symbolische functie vervullen.’’

Het proces

‘Van het proces vóór, tijdens en na de excursie verzamelt elke werkgroep materiaal. Dit alles gaan we samen bekijken en (op bruikbaarheid) selecteren in een collectieve editing-sessie. Op basis hiervan besluiten we wat de beste manier is om de verschillende ervaringen en opgedane kennis te representeren en te kunnen delen met de community.’’

“We gaan samenwerken met Werkstatt Kassel, een organisatie die zich al 45 jaar bezighoudt met het maken van plek voor mensen die door onder andere armoede en (mentale) gezondheidsproblemen buiten de samenleving dreigen te vallen. De Werkstatt bestaat uit sociale werkers, kunstenaars en een breed netwerk aan vrijwilligers. Ze bieden praktische en persoonsgerichte hulp. Op hun locatie is een restaurant waar ze niet alleen eten serveren maar ook projecten, lezingen en samenkomsten organiseren. In en om het pand gaan we een presentatie maken van de Stichting Wijkcollectie en de vier initiatieven die meegaan (Het Bollenpandje, Pluspunt, Victory outreach en Buurtsteunpunt). De kunstenaars gaan een aantal acties uitvoeren in samenwerking met leden van Werkstatt Kassel. Zoals Jana Ißleib het formuleerde in de geest van Joseph Beuys: “We werken aan een Soziale Plastik!”

 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de verschillende activiteiten van Stichting Wijkcollectie?

Meld je dan hiernaast aan voor onze nieuwsbrief! (vergeet niet je aanmelding te bevestigen via de ontvangen link)

Verhalen delen en reageren

Stichting Wijkcollectie haalt verhalen op in de wijken. Heb jij ook een verhaal dat je wil delen? Volg deze link en maak een account aan. Je kunt dan je eigen verhaal toevoegen en op verhalen reageren.