nr. 0001

Cultuurwerkplaats Tarwewijk 

De CultuurWerkplaats is een groene oase in de Tarwewijk aan de Cillershoekstraat 1. Een plek van buurtbewoners, met buurtbewoners en voor buurtbewoners. Een zelforganisatie waarbij de gebruikers van de plek met elkaar het programma bepalen en ook voor de uitvoering ervan zorgen. Kenmerkend voor het programma is dat het een mix is van sociale en culturele activiteiten en zeer divers is. De bewoners worden bij het runnen van hun gezamenlijk ‘huis’ ondersteund door een aantal culturele ondernemers die zich als zzp’ers en als vrijwilligers inzetten voor deze plek.

De CultuurWerkplaats Tarwewijk is voortgekomen uit het initiatief van de inmiddels opgeheven Stichting Zuidzijde. Zij ondersteunde bewoners in Carnisse en Tarwewijk bij het runnen van hun gezamenlijke ontmoetingsplek. Karin Trenkel was in die tijd betrokken als projectleider voor deze cultuurwerkplaatsen. Uiteindelijk is de stichting opgeheven en is CultuurWerkplaats Carnisse gesloten. CultuurWerkplaats Tarwewijk bleef bestaan en met Karin Trenkel als drijvende kracht.  

In 2016 begonnen zij in een oud schoolgebouw grenzend aan de binnentuin van 3 grote flatgebouwen. De totaal verwaarloosde binnentuin is opgeknapt en getransformeerd tot een aantrekkelijke recreatieplek toegankelijk voor iedereen. Met zitgelegenheden, moestuinen, een kleine fruitboomgaard, een buitenkeuken, een speelplek, een amfitheater en een jeu-de-boulesbaan. 

Met de 25 vrijwilligers en zzp’ers geven ze vorm aan het programma en de vijf verschillende werkplaatsen: een textielwerkplaats, een houtwerkplaats, een taalwerkplaats, een kookwerkplaats en een tuinwerkplaats. Daar bieden ze cursussen en workshops aan voor bewoners en iedereen die zin heeft om iets te leren. Ze werken aan een leerpraktijk centrum waarbij de vijf werkplaatsen een belangrijke rol vervullen. Ook gebruiken ze de werkplaatsen voor het maken van producten die ze kunnen aanbieden en verkopen. De werkplaatsen vormen de basis voor de sociale onderneming. Hiermee worden de inkomsten gegenereerd zodat de vaste lasten van de CultuurWerkplaats gedekt kunnen worden. Tegelijkertijd doen de deelnemers leer-werk ervaring op en kunnen zij kleinschalig wat bijverdienen. 

Jaarlijks zijn er 17.000 contactmomenten met ongeveer 500 verschillende bezoekers. Dat wil zeggen dat mensen vaak terugkomen.