nr. 0001

Rosa Leona 

Rosa Leona is zeer actief in de Huiskamer van de Wijk aan de Slaghekstraat. Inwoners van Hillesluis kunnen hier terecht voor activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Van een wekelijks buurtontbijt tot computerles en van het samenkomen van de buurtvaders tot crea club.

Hillesluis
hillesluis
hillesluis

Rosa Leona is zeer actief in de Huiskamer van de Wijk aan de Slaghekstraat. Inwoners van Hillesluis kunnen hier terecht voor activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Van een wekelijks buurtontbijt tot computerles en van het samenkomen van de buurtvaders tot crea club.

Naast de activiteiten worden er ook serieuze problemen met elkaar besproken. Bewoners die hier wekelijks komen, helpen elkaar door het uitwisselen van ideeën. Mensen adviseren elkaar en voelen zich begrepen door de gesprekken aan tafel. Zo wordt er bijvoorbeeld tijdens de lunch niet alleen gegeten, maar wordt er gelachen, stelt men elkaar gerust of helpt men elkaar uit de brand.

Dat Rosa Leona zo actief is in de Huiskamer van de Wijk, is niet zomaar. Rosa is vanuit Curaçao naar het Rotterdamse Hillesluis gekomen en op Curaçao was zij al bezig met én voor de ander. Eenmaal in Nederland startte Rosa een kapsalon. De klanten kwamen daar niet alleen voor hun haar, maar ook om een praatje te maken met Rosa.

Nadat Rosa vanwege medische omstandigheden niet meer kon werken is zij als vrijwilliger aan de slag gegaan in o.a. de Huiskamer van de Wijk Slaghekbuurt. Ook is zij actief bij Woonstad Rotterdam om families samen te brengen in huizen naast elkaar of in dezelfde straat. Dit alles doet Rosa omdat thuis zitten haar niet bevalt. Rosa wil actief bezig zijn en wat doen voor en met de mensen uit Hillesluis. Zij haalt voldoening uit de blijdschap van bewoners wanneer zij meedoen aan een activiteit. Mensen voelen zich gehoord en gezien door Rosa.

Creaclub + Lunchgroep

Rosa organiseert iedere week de buurtlunch. Voor twee euro kunnen bewoners iedere woensdag van 12 uur tot 2 uur aanschuiven en mee-eten. Inmiddels is er een vaste groep ontstaan. Uit gesprekken wordt duidelijk dat Rosa een soort moeder is voor deze groep. De bezoekers van deze lunchgroep zien dit als een moment van sociale ontmoeting.

Naast de buurtlunch, is er elke dinsdag een creaclub. Tijdens de creaclub wordt er niet alleen geknutseld, maar wordt er ook wegens groot succes elke maand een bingo georganiseerd. Deze bingo heeft een Curaçaos thema. De deelnemers betalen ieder een eigen bijdrage en daarvan koopt Rosa de cadeaus. Alles wat zij binnen krijgt aan geld, voor welke activiteit dan ook, wordt weer besteed aan de bewoners.

Kerstmarkt Voor de bewoners die Hillesluis wel gezien hebben en wat anders willen, organiseert Rosa ook buiten Hillesluis activiteiten. Ieder jaar in december kunnen bewoners, voor 15 euro per persoon, mee naar de kerstmarkt in Zoetermeer.

Telefoonlijn

Op donderdag is het stil in de Slaghekstraat. Om 10:00 uur belt Rosa, samen met een andere vrijwilliger, ouderen in Hillesluis die bekend zijn bij Humanitas en die niet veel uit huis (kunnen) komen. Op deze manier kunnen de ouderen hun verhaal kwijt. In de namiddag van de donderdag is er een groep van Pameijer. Deze groep maakte in december 2020 o.a. kerststukjes onder begeleiding van Rosa bestemd voor de ouderen die op de bellijst staan.

Toekomst

Rosa ziet bepaalde dingen graag anders in de Huis van de Wijk. Zo ziet zij dat er buiten haar activiteiten om, er veel subgroepen zijn binnen het Huis. Zij zou graag zien dat alle activiteiten met zijn of haar deelnemers, elkaar meer opzoeken. Rosa ziet dit vooral tijdens het ontbijt op de dinsdagochtend. Dan zit er in een andere ruimte een andere ontbijtgroep. Ondanks meerdere vragen om aan te schuiven gebeurt dit niet. Thema’s als taal en cultuur zijn volgens haar de oorzaak van deze kloof.

De wens van Rosa Leona voor de wijk is dat mensen blijven komen en de wederkerigheid die door de groepen al plaatsvindt in de wijk