nr. 0004

Speeltuinvereniging Hillesluis 

De 81 jaar oude sportspeeltuin van Hillesluis heeft verschillende interventies en activiteiten waarmee zij de buurt en de cohesie binnen de buurt verbeteren.

hillesluis

Wie door Hillesluis loopt, kan deze grote speeltuin niet missen. Een groot veld, vol met gekleurde speeltoestellen, lachende kinderen, omhuld door een groot hekwerk. De kinderen die hier komen zijn welkom, ongeacht hun komaf, cultuur, seksualiteit of huidskleur.  

Eenmaal door de ingang van het hekwerk gelopen, zie je aan de linkerkant een huisje staan waarin een aantal mensen aan een tafel zie zitten. Je vraag je af hoe je binnen komt. Buiten zitten twee dames, zij wijzen naar de ingang van het huisje. Eenmaal binnen krijg je een warm onthaal. Zonder te weten wie je bent en wat je doet, wordt je uitgenodigd om aan te schuiven en wat te drinken.  

De plek blijkt al 81 jaar in Hillesluis te zitten. Het is de sportspeeltuin van Hillesluis. Opgericht op 23 juli in 1938. Hillesluis is van oudsher een zeer kinderrijke wijk met een dichte bebouwing. Er was dus veel behoefte aan plekken waar kinderen veilig kunnen spelen. De speeltuin kwam en is sindsdien altijd een openbare vereniging geweest. De speeltuin heeft een vast bestuur, wat bestaat uit 6 vaste vrijwilligers. Daarnaast hebben zij zo’n circa 12 extra vrijwilligers en krijgen zij hulp van één beheerder vanuit Gemeente Rotterdam.  

De sportspeeltuin vindt het belangrijk om een neutrale, open ruimte te zijn in de wijk. Politiek, feesten en tradities is iets waar de speeltuin zich absoluut niet in wil mengen. Zij willen voorkomen dat er onrust ontstaat of dat hun neutraliteit in de knel komt.  

Naast dat de sportspeeltuin veel speelplezier geeft, is het gelijktijdig een plek die bijdraagt aan de opvoeding van de bezoekende kinderen. De kinderen die aanwezig zijn in de speeltuin, komen naar Jan toe. “Jan, mogen wij alstublieft een ijsje.” Alstublieft; dat woord is op deze plek magisch. Zolang de kinderen het woord alstublieft niet gebruiken, dan horen de werknemers van deze speeltuin ook niet wat er gevraagd wordt. Zo draagt de speeltuin bij aan de beleefdheid en aanspreekvormen naar elkaar toe. Op jonge leeftijd is dit een plek waar geleerd wordt hoe mensen met elkaar om willen gaan. Met beleefdheid en respect. Door deze regels, die voortkomen vanuit de normen en waarden van de speeltuin, ontstaat er niet alleen een leeromgeving, maar ook een verbinding.  

In die verbinding signaleert het bestuur en de vrijwilligers een hoop. Zo zien zij al snel of er iets aan de hand is bij kinderen. Zo wordt er aan ieder kind altijd gevraagd hoe het gaat. Er komen altijd vaste kinderen, waardoor zij al snel zien als er iets speelt. Ook hebben zij met deze vaste bezoekertjes een goede vertrouwensband opgebouwd, waarin zij de werknemers van de speeltuin al snel iets vertellen. Maar ook signalementen als dagelijks dezelfde kleding dragen, altijd honger hebben of zichtbare ruziënde ouders. Bij die signalen spreekt de speeltuin contacten in de wijk aan, zoals het wijkteam. Via hen wordt er gekeken naar een juist persoon die hen bij zulke situaties kan helpen, zoals bijvoorbeeld een stadsmarinier of wijkagent. Vroeger werden deze signalementen meer gedaan door Thuis Op Straat, maar zij zijn niet meer actief in Hillesluis. Voor de speeltuin is dat een groot gemis. 

Wie denkt dat deze speeltuin alleen bestemd is voor kinderen en spelen, heeft het mis. De speeltuin organiseert namelijk zelf een aantal activiteiten, voor de bewoners in Hillesluis. Zo is er elke maandag, dinsdag en vrijdag het bewoners spreekuur van half 10 tot half één. Heb je een vraag, iets waar je zelf niet uitkomt of heb je stapels papierwerk? Hier wordt je met open armen ontvangen! Zelfs is vernomen dat de vraagwijzer bewoners hier naar doorverwijst. Ook het inloopspreekuur speciaal met agenten, kan je terechtkomen voor specifieke vragen. 

Als je denkt dat dat niet genoeg werk en activiteiten zijn in deze speeltuin, is er ook nog eens een wekelijkse samenkomst van een groep fotografen, eens in de zoveel tijd een modeshow en er worden naai lessen aangeboden. Jaarlijks pakken zij het Sinterklaas- en Kerstfeest groots aan. Daarnaast de “Ouderen in Beweging” activiteit inmiddels een bekend terugkerend fenomeen binnen de speeltuin van Hillesluis. Je hoort het al aan de naam. Sporten en bewegen is waar het hierbij om gaat. Niet te missen natuurlijk in deze sportspeeltuin. Want niet alleen zijn er sportende ouderen, er zijn ook grote voetbaltoernooien tussen verschillende wijken.  

De speeltuin is dan ook trots beheerder van het officiële Cruijff-veld van Feyenoord. Echter mag naar hun mening Feyenoord meer betrokken zijn bij dit veldje. De nieuwe Kuip is een project dat veel stof doet opwaaien bij de vrijwilligers en werknemer bij de SportSpeeltuin. Zij vinden dat er te veel op geld wordt gefocust en te weinig op de bewoners van Hillesluis. Door dit project wordt er te weinig gefocust op de hedendaagse problematiek in de wijk. Bij de Afrikaanderwijk wordt er bijvoorbeeld naar hun mening wél geïnvesteerd. Er zit daar veel geld voor activiteiten. Bij Hillesluis is er veel minder geld voor middelen, er moet veel meer om gevochten worden.  

De wens voor de toekomst in Hillesluis is dan ook meer geld voor leuke activiteiten en bijbehorende middelen, meer positieve aandacht en dat er met professionele organisaties meer verdieping wordt gezocht in wat er in de voorgaande jaren is gedaan en hoe dat duurzaam voortgezet kan worden.