nr. 0013

LabHotel

Het LabHotel is een laboratoriumruimte waar een bedrijf kort of langer gebruik van kan maken. Apparatuur, kennis en andere nodige faciliteiten zijn aanwezig.

Het LabHotel vestigde zich in 2000 in het M4H gebied. Eigenaar is Marc Schellekens, een onderzoeker die ook de commerciële kant van onderzoek leerde kennen. Hij zag veel laboratoria leegstaan terwijl er een grote behoefte is aan laboratoriumruimte. Marc bedacht het LabHotel: een laboratoriumruimte waar een bedrijf kort of langer gebruik van kan maken. Apparatuur, kennis en andere nodige faciliteiten zijn aanwezig.

Het LabHotel bevindt zich op de 18de verdieping van de Rotterdam Science Tower en heeft een weergaloos uitzicht over het gebied en de Maas. Marc: “Je ziet vanaf hier de meest uiteenlopende bedrijven en havengerelateerde activiteiten die dit gebied nog steeds kenmerken. Maar dat gaat veranderen, dit is een gebied in transitie en dat is een van de redenen waarom ik mij hier met het LabHotel zo prettig voel.
Kijk daar”, Marc wijst door het raam naar de twee lege parkeerterreinen beneden, “daar gaan we nog eens twee gebouwen neerzetten, acht verdiepingen hoog, allemaal laboratoria. Zodra die klaar zijn zullen die ook snel verhuurd zijn, er is een grote behoefte aan laboratoriumruimte.”

Uiteenlopende bedrijven maken gebruik van de laboratoria waaronder een bedrijf dat onder meer onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit in binnenruimten, een bedrijf dat onderzoek doet naar de mogelijkheden van een elektronische neus en een aantal bedrijven dat op biologisch vlak bezig is.

Het woord bedrijventerrein vindt Schellekens niet toepasselijk voor het Merwe-Vierhavens gebied. “In M4H moet wonen en ondernemen samengaan, maar moet men oppassen dat het wonen niet het ondernemen in de weg gaat zitten. Dat kan door kennisintensieve industrie, met veel werkgelegenheid, te mengen met het wonen. Dit wordt een woonwerkwever; een weefgebied waar wonen overgaat in werken. Niet afgescheiden door een hek want het mag wel wat vriendelijker qua uitstraling.”

Als voorzitter van de ondernemersvereniging heeft Marc ook oog voor samenhang met de omliggende wijken. De werkgelegenheid in het M4H gebied kan voor de mensen die in de omliggende wijken wonen een uitkomst zijn. Er wordt al veel gewerkt met leer-werkplekken en dat zal zeker uitgebreid worden.

Wederom een ondernemer die aan visie en daden niets te kort komt. Denken én doen, een duidelijke richting voor M4H én Rotterdam.