nr. 0022

Sara Hakkenberg

Toen Sara net in BoTu kwam wonen vond ze dat er veel anders zou kunnen. Al snel besloot ze haar frustratie hierover om te zetten in positieve energie door zich op allerlei manieren in te zetten voor de wijk.

Sara Hakkenberg woont al 14 jaar in Bospolder Tussendijken samen met haar man en vier kinderen. Toen Sara net in BoTu kwam wonen vond ze dat er veel anders zou kunnen. Al snel besloot ze haar frustratie hierover om te zetten in positieve energie door zich op allerlei manieren in te zetten voor de wijk.

Sara: “Mijn drijfveer is dat ik vind dat mensen het recht hebben om fijn te wonen in welke wijk dan ook. Daar wil ik echt actief voor op komen.”

Zo is Sara onder andere betrokken bij het vergroenen van het Bospolderplein. “Ik ben hierbij betrokken door Melva, een bewoner die actief is bij “BoTu Schoon en Mooi”. Dit is een WhatsApp groep van 55 bewoners die het vuil in de wijk in de gaten houden zoals naast plaatsingen van afval. In de WhatsApp groep zitten ook medewerkers van gemeente Rotterdam, Stadstoezicht en Stadsbeheer. “Deze directe connectie is fijn want dan blijven de lijntjes heel kort. Meldingen worden direct opgepakt en opgelost”.

Vanuit deze WhatsApp groep is Sara op het idee gekomen om het Bospolderplein aan te pakken. “Ik vond altijd al dat het plein er een beetje treurig bij lag dus toen zijn Melva en ik op het idee gekomen om een actie op gang te zetten voor het verbeteren van dit plein”.

“Eerst zijn we begonnen met een onderzoek om te achterhalen wat de omwonenden graag willen veranderen aan het plein. Dit onderzoek is samen uitgevoerd met Veldacademie. Twee weken lang zijn gebruikers van het plein geïnterviewd. Uit dit onderzoek kwam vooral naar boven dat gezellige zitplekken, een omheining en vooral veel groen op het plein wordt gemist.”

Sara heeft een grote rol gespeeld in dit onderzoek. Niet alleen door het opzetten hiervan en subsidie hiervoor aan te vragen maar ook door in contact te staan met de buurtbewoners. ”Ik praat veel met de buurtbewoners. Het is heel belangrijk dat dit soort zaken wordt gedragen door de bewoners. Anders slaat het de plank mis ”.

Met alle opgehaalde informatie is een architect nu bezig met een ontwerp voor een nieuwe inrichting van het Bospolderplein. “Ik hoop dat met dit nieuwe ontwerp bewoners veel meer gebruik gaan maken van het plein en elkaar ook echt kunnen ontmoeten. Nu is het plein bijvoorbeeld helemaal niet prettig voor moeders met kinderen, na een half uurtje spelen zijn de kinderen er al op uitgekeken en de ouders kunnen nergens even gezellig zitten. Het Bospolderplein is het hart van BoTu. Het is zo centraal gelegen, bijna alle straten komen hierop uit. Ook daarom is het zo belangrijk dat er meer mensen gebruik kunnen gaan maken van het plein”.

Sara is altijd goed op de hoogte van alle activiteiten en acties die plaats vinden in de wijk, omdat ze er vaak ook zelf bij betrokken is. Ze merkte dat veel van haar buren deze informatie altijd miste. Om hier iets aan te doen is ze de Bosbode gestart, een huis-aan-huis krantje met informatie over wat er gebeurt in de wijk. “Ik ontwerp de Bosbode samen met een vriendin, het drukken gebeurt bij de gemeente via Marleen ter Vergert en samen met jongeren uit de wijk brengen we deze deur aan deur rond. Op deze manier kan iedereen in de wijk meedoen!”