Vrouwen van de stad: laat je horen!

Elk jaar worden er vijf Rotterdammers en hun initiatieven toegevoegd aan de collectie van Echt Rotterdams Erfgoed. Tegelijk met de fototentoonstelling worden daarom vrouwen die zich inzetten voor Rotterdam opgeroepen om zich te melden. Stichting Wijkcollectie vindt het belangrijk dat meer vrouwen deel uit gaan maken van de collectie, waardoor hun initiatieven worden geborgd.

Oproep aan vrouwen
Nicole van Dijk, directeur en medeoprichter van Stichting Wijkcollectie: “Het is van alle tijden dat vrouwen minder zichtbaar zijn in het publieke debat en in kunst- of erfgoed collecties. Zodra vrouwen aandacht krijgen voor wat ze doen, cijferen zij zichzelf vaak weg. Dus dit is ook een oproep aan vrouwen om zich te profileren en letterlijk plek in te nemen. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor weer andere vrouwen en schrijven zij samen mee aan de geschiedenis van de stad.” 

Meld je aan via info@wijkcollectie.nl