nr. 0009 | Leeszaal Rotterdam West

nr. 0009 | Leeszaal Rotterdam West

nr. 0009 Leeszaal Rotterdam West  De leeszaal is een laagdrempelige ontmoetingsplek rondom taal en participatie en een plek waar je boeken kunt halen en brengen. The Leeszaal (reading room) is an easily accessible meeting place set up around language and participation...
nr. 0010 | West-Kruiskade

nr. 0010 | West-Kruiskade

nr. 0010 West-Kruiskade Door samenwerking in de Alliantie West-Kruiskade is de West-Kruiskade en het gebied eromheen met succes uit het slop getrokken. Working together in the West-Kruiskade Alliance has successfully improved the West-Kruiskade and its surroundings....
nr. 0011 | Krachtvrouwen Oude Westen

nr. 0011 | Krachtvrouwen Oude Westen

nr. 0011 Krachtvrouwen Oude Westen Deze groep vrouwen laat zien hoe mensen met verschillende achtergronden samenwerken om elkaar en de stad te versterken. This group of women demonstrates how people from different backgrounds can work together to strengthen each other...
nr. 0012 | Speeltuinvereniging Jeugdveld

nr. 0012 | Speeltuinvereniging Jeugdveld

nr. 0012 Speeltuinvereniging Jeugdveld Speeltuinvereniging Jeugdveld in Zuidwijk organiseert met beperkte middelen en veel inzet van het bestuur activiteiten voor alle wijkbewoners, jong en oud. With limited resources and through its board’s dedication,...