Stichting Wijkcollectie

Wij, van Stichting Wijkcollectie zijn dol op verhalen. Verhalen vertellen, beluisteren, in beeld brengen of er gewoon een platform voor bieden. Wij hebben geleerd en ervaren dat mensen die elkaars verhaal kennen ook meer begrip hebben voor elkaar en elkaar willen helpen. Het vasthouden van deze kracht en positiviteit draagt bij aan een fijnere wijk. 

Samen met veel andere organisaties, initiatieven en bewoners verzamelen we de verhalen en bewaren dat als het hedendaags erfgoed van de wijk. We organiseren vervolgens evenementen waarbij deze verhalen worden verteld. Met zichtbaarheid, inspiratie en trots als gevolg.  

Dit doen we met twee programma’s:
•  Wijkcollectie
•  Echt Rotterdams Erfgoed

Verhalen van wijkbewoners uit Rotterdam zijn het uitgangspunt om samen met Rotterdammers te werken aan een mooiere leefomgeving voor iedereen. Door verhalen met elkaar te delen, bouwen we aan sociale netwerken én leren we tegelijkertijd veel over de stad. 

Onze stichting is opgericht door het Echt Rotterdams Erfgoed-team (ontstaan bij Museum Rotterdam) en onderzoekswerkplaats Veldacademie

We hebben en krijgen veel ideeën door alle verhalen die we horen. We zetten dit vaak samen met lokale gemeenschappen in de wijk en onderzoeks- en cultuurinstellingen om in projecten die we met bewoners uitvoeren. We willen ook graag onze kennis en kunde inzetten om opdrachten voor anderen uit te voeren. 

Vanuit sociaal-maatschappelijk belang en voor beleidsondersteunend onderzoek op wijkniveau streeft de stichting ernaar om projecten en resultaten te delen met onderwijs-, onderzoeks- en culturele instellingen en andere relevante partijen. De stichting werkt nauw samen met verschillende culturele instellingen uit Rotterdam zoals het Stadsarchief Rotterdam, Centrum voor Beeldende Kunst, TENT, Theater Rotterdam en Museum Rotterdam. Met alle samenwerkingen willen we dat de stemmen uit de stad gehoord worden. 

Voor dit programma ontvangt de stichting financiële steun van Mondriaanfonds, VriendenLoterij Fonds, Stichting ter bevordering van Volkskracht, het VSB fonds en Museum Rotterdam. 

Lees hier ons Beleidsplan

Icon_WijkC

Stichting Wijkcollectie:

Bezoekadres
Willem Buytewechstraat 145
3024 XE Rotterdam

Postadres 
Waalhaven O.z. 1,
3087 BM Rotterdam

info@wijkcollectie.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Team Wijkcollectie

Otto Trienekens is medeoprichter en bestuurder van Stichting Wijkcollectie. Otto is architect en ondernemer met een grote fascinatie voor de stad en haar bewoners. Hij is medeoprichter van Veldacademie, een onderzoeksinstelling welke zich focust op toekomstbestendige en inclusieve stedelijke/regionale ontwikkeling door (actie)onderzoek in de lokale dagelijkse praktijk.

Otto werkt samen met verschillende universiteiten en gemeenten bij het organiseren van ‘urban living labs’, waar burgers, lokale overheden, onderzoekers en ondernemers gezamenlijk innovatieve oplossingen verkennen en testen betreffende stedelijke thema’s. Hij verzorgt lezingen en workshops aan verschillende universiteiten, op conferenties, zowel in binnen- als buitenland.

Nicole van Dijk is directeur en medeoprichter van Stichting Wijkcollectie. Het werk van de stichting vormt een doorontwikkeling van de aanpak die zij binnen Museum Rotterdam gestart is. Van 2012 tot januari 2021 werkte zij bij het Museum als curator en Programmaleider Echt Rotterdams Erfgoed. Hier was zij verantwoordelijk voor onderzoek naar nieuwe manieren om hedendaags en historische erfgoed samen met Rotterdammers te vinden, maken, tonen en bewaren.

Opgeleid als antropoloog en beeldend kunstenaar is Nicole gericht op het bij elkaar brengen van mensen om gezamenlijk drijfveren bloot te leggen en te verstevigen. Zij heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van culturele projecten, gecombineerd met een gedegen inzicht in de organisatie van gemeenschappen.

Doriene Reitsma is vanaf het begin betrokken als coördinator bij Stichting Wijkcollectie. Ook verzorgt zij de website en ontwikkelt zij educatieprogramma’s voor het onderwijs.

Doriene heeft Bedrijfseconomie en Kunst & Cultuurmanagement gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Ze werkt sinds 2008 bij Museum Rotterdam, met als huidige functie coördinator communicatie, educatie & Echt Rotterdams Erfgoed.

Alice Fortes is ondernemer en projectmanager op het gebied van stedelijke ontwikkeling, strategische communicatie & evenementen met een expertise op het gebied van inclusie. Ze is geboren en getogen in Rotterdam Delfshaven, met Kaapverdiaanse ‘roots’. Alice was intensief betrokken bij de herontwikkeling van de West-Kruiskade als projectleider gebiedsontwikkeling & communicatie. Voor de West-Kruiskade heeft ze verschillende vormen van tours ontwikkeld voor zowel particulieren als bedrijven. Bij de Wijkcollectie is Alice als coördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling van erfgoedtours.

Marijke Gips werkt als Social Worker voor Stichting Wijkcollectie. En houdt zich bezig met de community building en de organisatie van onze activiteiten. Hiervoor legt en onderhoud zij contact met bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk en creëert met de activiteiten een platform voor ontmoeting, inspiratie en verbinding.

Daarnaast maakt zij ze de content voor onze digitale media en legt zij alles vast met fotografie.

Marijke is opgeleid tot Social Worker aan de Hogeschool Rotterdam en is sinds 2018 betrokken bij het programma ‘Echt Rotterdams Erfgoed’ van Museum Rotterdam.

Mariette van der Elburg is archivaris, tekstschrijver en coördinator van publicaties bij Stichting Wijkcollectie. Daarnaast houdt zij zich bezig met de marketing. Mariette is sinds 2017 betrokken bij het programma Echt Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam. Daarvoor heeft zij 14 jaar gewerkt als hoofd beeldarchief bij RTV Rijnmond. Naast haar opleiding HBO Communicatie & Cultuur heeft zij in 2016 een cursus digitale marketing gevolgd. Mariette: “Ik vind het geweldig om mee te werken aan de programma’s van Stichting Wijkcollectie. Je komt in contact met heel veel verschillende Rotterdammers die iets voor hun stad of wijk betekenen. Dat is erg mooi om te zien.”

Hilia dos Santos heeft Culturele en Maatschappelijke vorming gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Voor Stichting Wijkcollectie verzorgt zij de educatielessen voor Wijkcollectie junior. Daarnaast is zij cultuureducator bij Museum Rotterdam, waar zij educatieve lessen voor het onderwijs ontwikkelt en rondleidingen voor klassen verzorgt.

Angela Renfurm is geboren en getogen in Spangen en woont sinds 1998 in Delfshaven. Vanaf voorjaar 2021 is zij in Bospolder Tussendijken als vrijwilliger verbonden aan Stichting Wijkcollectie. Angela signaleert initiatieven en gaat gesprekken aan met wijkbewoners. Daarnaast houdt zij interviews en ondersteunt en begeleidt ze bij de WijkWandelingen. Angela is werkzaam bij Bouwkeet en als vrijwilliger betrokken bij meerdere buurtinitiatieven waaronder Park 1943.

Marthe van Gils is als onderzoeker actief binnen Stichting Wijkcollectie. Ze onderzoekt de verhalen en netwerken uit de collectie. Bij Veldacademie houdt Marthe zich onder andere bezig met de ontwikkeling van de veerkrachtmonitor in Bospolder-Tussendijken als onderdeel van Resilient BoTu 2028. Ze heeft ruime ervaring met het doen van actie-onderzoek i.s.m onderwijs aangaande diverse sociaal-ruimtelijke thema’s, met name gericht op community building en veerkrachtige steden. Marthe heeft een dubbele master in architectuur en wetenschapscommunicatie afgerond aan de TU Delft. Op dit moment is zij als buitenpromovendus verbonden aan de TU Delft.

Eschwin Loos is als onderzoeker actief binnen Stichting Wijkcollectie. Gemotiveerd door een verregaande interesse in steden en de wijze waarop stadsbewoners samenleven heeft hij de Master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid aan de Erasmus Universiteit gevolgd. Sinds enkele jaren houdt hij zich bij Veldacademie door middel van (actie-)onderzoek bezig met actuele vraagstukken op het gebied van onder meer sociale veerkracht, opgroeien in de stad, gemeenschapsvorming en langer thuis wonen.