Stichting Wijkcollectie

Stichting Wijkcollectie verbindt en inspireert met wijkerfgoed van nu  

Stichting Wijkcollectie biedt een platform voor de wijkverhalen in Rotterdam en bewaart deze als het immaterieel wijkerfgoed van de stad’. Zo worden verhalen zichtbaar, bewaard en gedeeld. Niet met een grote verzameling van verhalen als einddoel, maar juist om van die verhalen te leren en ze in te zetten om verbinding en samenwerking te starten. Verhalen kunnen anderen inspireren, op ideeën brengen en mensen samenbrengen, daarom!  

Samen met bewoners, ondernemers en kunstenaars vertalen we de wijkverhalen naar kunstvormen als film, muziek, beeldhouwen of poëzie. We organiseren ontmoetingsmomenten om de verhalen met elkaar te delen zoals tijdens VerhalenCafés en VerhalenWandelingen. Of bij het WijkMuseum, een reizend museum door de wijk, gemaakt door en onder directie van bewoners zelf.

Door actief te luisteren naar de verhalen en uitdagingen van de stad komen we erachter wat er speelt in de wijken en welke veranderingen kunnen bijdragen. Onze droom: een sociaal rechtvaardige stad, vormgegeven door bewoners zelf. 

Vanuit sociaal-maatschappelijk belang en voor beleidsondersteunend onderzoek op wijkniveau streeft de stichting ernaar om projecten en resultaten te delen met onderwijs-, onderzoeks- en culturele instellingen en andere relevante partijen. De stichting werkt nauw samen met verschillende culturele instellingen uit Rotterdam zoals het Stadsarchief Rotterdam, Centrum voor Beeldende Kunst, TENT, Theater Rotterdam en Museum Rotterdam. Met alle samenwerkingen willen we dat de stemmen uit de stad gehoord worden. 

Dit doen we met twee programma’s:
•  Wijkcollectie
•  Echt Rotterdams Erfgoed

Onze stichting is opgericht door het Echt Rotterdams Erfgoed-team (ontstaan bij Museum Rotterdam) en onderzoekswerkplaats Veldacademie

Voor dit programma ontvangt de stichting financiële steun van Mondriaanfonds, VriendenLoterij Fonds, Stichting ter bevordering van Volkskracht, het VSB fonds en Museum Rotterdam. 

Missie
Stichting Wijkcollectie verzamelt en deelt de verhalen uit de wijken als immaterieel erfgoed, voor meer verbinding tussen stadsbewoners op weg naar een rechtvaardige samenleving.

Visie
1. De Wijkcollectie is een Rotterdams platform waar verhalen zichtbaar worden als nieuw erfgoed.

Stichting Wijkcollectie is actief in een groot deel van Rotterdamse wijken. We signaleren verhalen in de hele stad. Van lokale superheld tot stadsbreed gedragen initiatief. We creëren hiervoor een platform en helpen daarmee de veerkracht van bewoners te vergroten (empowerment).

 

2. De Wijkcollectie verbindt tot in de haarvaten van de stad.

Het leren kennen van elkaars verhaal draagt bij aan inspiratie, compassie en meer sociale samenhang. Met culturele activiteiten dragen we hieraan bij – zowel op lokaal niveau als wijkgrensoverschrijdend – en ondersteunen zo het zelforganiserend vermogen van bewoners(groepen).

3. Stichting Wijkcollectie ondersteunt bottom-up initiatief en versterkt dit geluid binnen het stedelijk debat.

Door expertise en jarenlange ervaring weten we wat er speelt in de wijken. Met onderzoek monitoren we de impact van de projecten en funderen hiermee de kennis om die lokaal, stedelijk, nationaal en internationaal uit te wisselen. Op weg naar sociaal-rechtvaardige steden, vormgegeven door bewoners zelf.

Lees hier ons Beleidsplan

Leden van de Raad van Toezicht:
Riemer Knoop (Voorzitter)
Ingeborg Absil – van de Kieft
Halil Çikmazkara 
Elles van Vegchel

 

Icon_WijkC

Stichting Wijkcollectie:

Bezoekadres
Willem Buytewechstraat 145
3024 XE Rotterdam

Vind hier de documenten voor de ANBI-status

         Mede mogelijk gemaakt door:

Team Wijkcollectie

Nicole van Dijk is directeur en medeoprichter van Stichting Wijkcollectie. Het werk van de stichting vormt een doorontwikkeling van de aanpak die Nicole binnen Museum Rotterdam gestart is. Van 2012 tot januari 2021 werkte zij bij het Museum als curator en programmaleider Echt Rotterdams Erfgoed. Hier was Nicole verantwoordelijk voor onderzoek naar nieuwe manieren om hedendaags en historische erfgoed samen met Rotterdammers te vinden, maken, tonen en bewaren.

Opgeleid als antropoloog en beeldend kunstenaar is Nicole gericht op het bij elkaar brengen van mensen om gezamenlijk drijfveren bloot te leggen en te verstevigen. Zij heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van culturele projecten, gecombineerd met een gedegen inzicht in de organisatie van gemeenschappen.

Marijke Gips werkt als Social Worker voor Stichting Wijkcollectie. Als projectleider houdt ze zich bezig met de community building en de organisatie van activiteiten.

Hiervoor legt en onderhoudt zij contact met bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk en creëert met de activiteiten een platform voor ontmoeting, inspiratie en verbinding.

Daarnaast maakt Marijke de content voor de socials en legt zij alles vast door middel van fotografie. Marijke studeerde af als Social Worker bij Hogeschool Rotterdam.

Ruben van der Hoest werkt sinds 2023 bij de Stichting Wijkcollectie.
Interviews vormen vaak de basis van zijn werk als projectmedewerker.
In woord en beeld borgt hij de verhalen van bewoners.
Door het ophalen en verzamelen van verhalen voor de Wijkcollectie wil Ruben bijdragen aan het bewaren en beschrijven van het immateriële erfgoed van de stad.

Angela Renfurm is geboren en getogen in Spangen en woont sinds 1998 in Delfshaven. Vanaf voorjaar 2021 is zij in Bospolder Tussendijken als vrijwilliger verbonden aan Stichting Wijkcollectie. Angela signaleert initiatieven en gaat gesprekken aan met wijkbewoners. Daarnaast houdt zij interviews en ondersteunt en begeleidt ze bij de WijkWandelingen. Angela is werkzaam bij Bouwkeet en als vrijwilliger betrokken bij meerdere buurtinitiatieven waaronder Park 1943.

Mariette van der Elburg is collectieregistrator, databeheerder, tekstredacteur en coördinator van publicaties bij Stichting Wijkcollectie. Mariette is sinds 2017 betrokken bij het programma Echt Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam en sinds de oprichting in 2021 bij Stichting Wijkcollectie. Mariette: “Ik vind het geweldig om mee te werken aan de programma’s van Stichting Wijkcollectie. Je komt in contact met heel veel verschillende Rotterdammers die iets voor hun stad of wijk betekenen. Dat is erg mooi om te zien.”

Leonie Roukens werkt als projectcoördinator en verslaglegger voor Stichting Wijkcollectie en is sinds 2016 betrokken bij de start van het programma Echt Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam. Zij is opgeleid bij de leergang Social Work aan de Hogeschool Rotterdam. Ook houdt Leonie zich bezig met de groene beweging van Rotterdam waarvoor zij het bedrijf Planetcare heeft opgericht.

Hilia dos Santos heeft Culturele en Maatschappelijke vorming gestudeerd aan Hogeschool Rotterdam. Voor Stichting Wijkcollectie verzorgt zij de educatielessen voor Wijkcollectie junior. Daarnaast is zij cultuureducator bij Museum Rotterdam, waar zij educatieve lessen voor het onderwijs ontwikkelt en rondleidingen voor klassen verzorgt.

Klaas van der Burg is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve reilen en zeilen bij Stichting Wijkcollectie. Hij werkt graag in een omgeving die in verbinding staat met de stad. Klaas woont al 29 jaar in Rotterdam en is erg betrokken bij zijn wijk. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de wijkraad van de Agniesebuurt Provenierswijk.  

Elisa Matse werkt als cultureel antropoloog bij Veldacademie. Vanuit die rol is zij binnen Stichting WIjkcollectie actief als onderzoeker. Sinds 2021 woont en werkt zij in Rotterdam. In voorgaande jaren heeft Elisa in Amsterdam voor uiteenlopende organisaties gewerkt, van musea tot universiteiten. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar het ontwikkelen van onderzoeksmethoden die qua vorm goed aansluiten op de inhoud van een vraagstuk, waaronder ook artistieke manieren van het presenteren van bevindingen. Elisa heeft een bachelor in Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (VU) en een onderzoeksmaster in Artistic Research (UvA). Het samenbrengen van kunst en wetenschap staat centraal in haar werk.