Stichting Wijkcollectie

Stichting Wijkcollectie verbindt en inspireert met verhalen en erfgoed van nu. 

De stichting is opgericht door het Echt Rotterdams Erfgoed-team en onderzoekswerkplaats Veldacademie. Samen met bewoners van de wijken verzamelen we verhalen als erfgoed, brengen mensen bijeen, inspireren en  ondersteunen initiatieven.

Stichting Wijkcollectie heeft hiervoor twee programma’s:
•  Wijkcollectie
•  Echt Rotterdams Erfgoed

De stichting werkt nauw samen met Museum Rotterdam, zodat het Echt Rotterdams Erfgoed en de Wijkcollectie bewaard blijven.

Icon_WijkC

Stichting Wijkcollectie:

Bezoekadres
Willem Buytewechstraat 145
3024 XE Rotterdam

Postadres 
Waalhaven O.z. 1,
3087 BM Rotterdam

info@wijkcollectie.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Team Wijkcollectie

Otto Trienekens is medeoprichter en bestuurder van Stichting Wijkcollectie. Otto is architect en ondernemer met een grote fascinatie voor de stad en haar bewoners. Hij is medeoprichter van Veldacademie, een onderzoeksinstelling welke zich focust op toekomstbestendige en inclusieve stedelijke/regionale ontwikkeling door (actie)onderzoek in de lokale dagelijkse praktijk.

Otto werkt samen met verschillende universiteiten en gemeenten bij het organiseren van ‘urban living labs’, waar burgers, lokale overheden, onderzoekers en ondernemers gezamenlijk innovatieve oplossingen verkennen en testen betreffende stedelijke thema’s. Hij verzorgt lezingen en workshops aan verschillende universiteiten, op conferenties, zowel in binnen- als buitenland.

Nicole van Dijk is directeur en medeoprichter van Stichting Wijkcollectie. Het werk van de stichting vormt een doorontwikkeling van de aanpak die zij binnen Museum Rotterdam gestart is. Van 2012 tot januari 2021 werkte zij bij het Museum als curator en Programmaleider Echt Rotterdams Erfgoed. Hier was zij verantwoordelijk voor onderzoek naar nieuwe manieren om hedendaags en historische erfgoed samen met Rotterdammers te vinden, maken, tonen en bewaren.

Opgeleid als antropoloog en beeldend kunstenaar is Nicole gericht op het bij elkaar brengen van mensen om gezamenlijk drijfveren bloot te leggen en te verstevigen. Zij heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van culturele projecten, gecombineerd met een gedegen inzicht in de organisatie van gemeenschappen.

Doriene Reitsma is vanaf het begin betrokken als coördinator bij Stichting Wijkcollectie. Ook verzorgt zij de website en ontwikkelt zij educatieprogramma’s voor het onderwijs.

Doriene heeft Bedrijfseconomie en Kunst & Cultuurmanagement gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Ze werkt sinds 2008 bij Museum Rotterdam, met als huidige functie coördinator communicatie, educatie & Echt Rotterdams Erfgoed.

Leonie Roukens werkt als sociaal en cultureel producent voor Stichting Wijkcollectie en is sinds 2016 betrokken bij de start van het programma Echt Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam. Zij is opgeleid bij de leergang Social Work aan de Hogeschool Rotterdam. Ook houdt zij zich bezig met de groene beweging van Rotterdam waarvoor zij het bedrijf Planetcare heeft opgericht.

Marijke Gips werkt als Social Worker voor Stichting Wijkcollectie. En houdt zich bezig met de community building en de organisatie van onze activiteiten. Hiervoor legt en onderhoud zij contact met bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk en creëert met de activiteiten een platform voor ontmoeting, inspiratie en verbinding.

Daarnaast maakt zij ze de content voor onze digitale media en legt zij alles vast met fotografie.

Marijke is opgeleid tot Social Worker aan de Hogeschool Rotterdam en is sinds 2018 betrokken bij het programma ‘Echt Rotterdams Erfgoed’ van Museum Rotterdam.

Mariette van der Elburg is archivaris, tekstschrijver en coördinator van publicaties bij Stichting Wijkcollectie. Daarnaast houdt zij zich bezig met de marketing. Mariette is sinds 2017 betrokken bij het programma Echt Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam. Daarvoor heeft zij 14 jaar gewerkt als hoofd beeldarchief bij RTV Rijnmond. Naast haar opleiding HBO Communicatie & Cultuur heeft zij in 2016 een cursus digitale marketing gevolgd. Mariette: “Ik vind het geweldig om mee te werken aan de programma’s van Stichting Wijkcollectie. Je komt in contact met heel veel verschillende Rotterdammers die iets voor hun stad of wijk betekenen. Dat is erg mooi om te zien.”

Hilia dos Santos heeft Culturele en Maatschappelijke vorming gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Voor Stichting Wijkcollectie verzorgt zij de educatielessen voor Wijkcollectie junior. Daarnaast is zij cultuureducator bij Museum Rotterdam, waar zij educatieve lessen voor het onderwijs ontwikkelt en rondleidingen voor klassen verzorgt.

Angela Renfurm is geboren en getogen in Spangen en woont sinds 1998 in Delfshaven. Vanaf voorjaar 2021 is zij in Bospolder Tussendijken als vrijwilliger verbonden aan Stichting Wijkcollectie. Angela signaleert initiatieven en gaat gesprekken aan met wijkbewoners. Daarnaast houdt zij interviews en ondersteunt en begeleidt ze bij de WijkWandelingen. Angela is werkzaam bij Bouwkeet en als vrijwilliger betrokken bij meerdere buurtinitiatieven waaronder Park 1943.

Marthe van Gils is als onderzoeker actief binnen Stichting Wijkcollectie. Ze onderzoekt de verhalen en netwerken uit de collectie. Bij Veldacademie houdt Marthe zich onder andere bezig met de ontwikkeling van de veerkrachtmonitor in Bospolder-Tussendijken als onderdeel van Resilient BoTu 2028. Ze heeft ruime ervaring met het doen van actie-onderzoek i.s.m onderwijs aangaande diverse sociaal-ruimtelijke thema’s, met name gericht op community building en veerkrachtige steden. Marthe heeft een dubbele master in architectuur en wetenschapscommunicatie afgerond aan de TU Delft. Op dit moment is zij als buitenpromovendus verbonden aan de TU Delft.

Eschwin Loos is als onderzoeker actief binnen Stichting Wijkcollectie. Gemotiveerd door een verregaande interesse in steden en de wijze waarop stadsbewoners samenleven heeft hij de Master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid aan de Erasmus Universiteit gevolgd. Sinds enkele jaren houdt hij zich bij Veldacademie door middel van (actie-)onderzoek bezig met actuele vraagstukken op het gebied van onder meer sociale veerkracht, opgroeien in de stad, gemeenschapsvorming en langer thuis wonen.

Alice Fortes is ondernemer en projectmanager op het gebied van stedelijke ontwikkeling, strategische communicatie & evenementen met een expertise op het gebied van inclusie. Ze is geboren en getogen in Rotterdam Delfshaven, met Kaapverdiaanse ‘roots’. Alice was intensief betrokken bij de herontwikkeling van de West-Kruiskade als projectleider gebiedsontwikkeling & communicatie. Voor de West-Kruiskade heeft ze verschillende vormen van tours ontwikkeld voor zowel particulieren als bedrijven. Bij de Wijkcollectie is Alice als coördinator verantwoordelijk voor de ontwikkeling van erfgoedtours.