Stichting Wijkcollectie

Stichting Wijkcollectie verbindt en inspireert met wijkerfgoed van nu  

Stichting Wijkcollectie biedt een platform voor de wijkverhalen in Rotterdam en bewaart deze als het immaterieel wijkerfgoed van de stad’. Zo worden verhalen zichtbaar, bewaard en gedeeld. Niet met een grote verzameling van verhalen als einddoel, maar juist om van die verhalen te leren en ze in te zetten om verbinding en samenwerking te starten. Verhalen kunnen anderen inspireren, op ideeën brengen en mensen samenbrengen, daarom!  

Samen met bewoners, ondernemers en kunstenaars vertalen we de wijkverhalen naar kunstvormen als film, muziek, beeldhouwen of poëzie. We organiseren ontmoetingsmomenten om de verhalen met elkaar te delen zoals tijdens VerhalenCafés en VerhalenWandelingen. Of bij het WijkMuseum, een reizend museum door de wijk, gemaakt door en onder directie van bewoners zelf. 
 
Door actief te luisteren naar de verhalen en uitdagingen van de stad komen we erachter wat er speelt in de wijken en welke veranderingen kunnen bijdragen. Onze droom: een sociaal rechtvaardige stad, vormgegeven door bewoners zelf. 

Vanuit sociaal-maatschappelijk belang en voor beleidsondersteunend onderzoek op wijkniveau streeft de stichting ernaar om projecten en resultaten te delen met onderwijs-, onderzoeks- en culturele instellingen en andere relevante partijen. De stichting werkt nauw samen met verschillende culturele instellingen uit Rotterdam zoals het Stadsarchief Rotterdam, Centrum voor Beeldende Kunst, TENT, Theater Rotterdam en Museum Rotterdam. Met alle samenwerkingen willen we dat de stemmen uit de stad gehoord worden. 

Dit doen we met twee programma’s:
•  Wijkcollectie
•  Echt Rotterdams Erfgoed

Onze stichting is opgericht door het Echt Rotterdams Erfgoed-team (ontstaan bij Museum Rotterdam) en onderzoekswerkplaats Veldacademie

Voor dit programma ontvangt de stichting financiële steun van Mondriaanfonds, VriendenLoterij Fonds, Stichting ter bevordering van Volkskracht, het VSB fonds en Museum Rotterdam. 

Onze missie
Stichting Wijkcollectie verzamelt en deelt verhalen uit Rotterdamse wijken als nieuw erfgoed, met als doel te zorgen voor meer verbinding tussen stadsbewoners en zo de weg vrij te maken voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen mee telt. 

Onze visie
Stichting Wijkcollectie is een platform waar verhalen verteld worden en bewoners zichtbaar worden gemaakt. Wij zijn actief in een groot deel van de Rotterdamse wijken en signaleren wat er gebeurt: van het verhaal van de lokale superheld, tot een stads breed gedragen initiatief van bewoners.  

De Wijkcollectie verbindt tot in de haarvaten van de stad. Het kennen van elkaars verhaal zorgt voor inspiratie, compassie en sociale cohesie. Met culturele activiteiten draagt de stichting hieraan bij, zowel op lokaal niveau als wijkgrensoverschrijdend, en ondersteunt zo het organiserend vermogen van inwoners en bewonersgroepen.  

Stichting Wijkcollectie ondersteunt bottom-up initiatieven en versterkt deze werkwijze binnen het stedelijk debat. Door expertise en jarenlange ervaring weten wij wat er speelt in de wijken. Door middel van onderzoek monitoren we de impact van onze projecten en funderen hiermee onze kennis die wij lokaal, stedelijk, nationaal en internationaal uitwisselen. Zo werken we samen aan een sociaal rechtvaardige stad die door de bewoners zelf wordt vormgegeven. 

Lees hier ons Beleidsplan

Icon_WijkC

Stichting Wijkcollectie:

Bezoekadres
Willem Buytewechstraat 145
3024 XE Rotterdam

Postadres 
Waalhaven O.z. 1,
3087 BM Rotterdam

info@wijkcollectie.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Team Wijkcollectie

Nicole van Dijk is directeur en medeoprichter van Stichting Wijkcollectie. Het werk van de stichting vormt een doorontwikkeling van de aanpak die zij binnen Museum Rotterdam gestart is. Van 2012 tot januari 2021 werkte zij bij het Museum als curator en Programmaleider Echt Rotterdams Erfgoed. Hier was zij verantwoordelijk voor onderzoek naar nieuwe manieren om hedendaags en historische erfgoed samen met Rotterdammers te vinden, maken, tonen en bewaren.

Opgeleid als antropoloog en beeldend kunstenaar is Nicole gericht op het bij elkaar brengen van mensen om gezamenlijk drijfveren bloot te leggen en te verstevigen. Zij heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van culturele projecten, gecombineerd met een gedegen inzicht in de organisatie van gemeenschappen.

Marijke Gips werkt als Social Worker voor Stichting Wijkcollectie. Als projectleider houdt ze zich bezig met de community building en de organisatie van onze activiteiten.

Hiervoor legt en onderhoud zij contact met bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk en creëert met de activiteiten een platform voor ontmoeting, inspiratie en verbinding.

Daarnaast maakt zij ze de content voor onze digitale media en legt zij alles vast met fotografie. Marijke studeerde af als Social Worker bij de Hogeschool Rotterdam. 

Mariette van der Elburg is archivaris, tekstschrijver en coördinator van publicaties bij Stichting Wijkcollectie. Daarnaast houdt zij zich bezig met de marketing. Mariette is sinds 2017 betrokken bij het programma Echt Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam. Daarvoor heeft zij 14 jaar gewerkt als hoofd beeldarchief bij RTV Rijnmond. Naast haar opleiding HBO Communicatie & Cultuur heeft zij in 2016 een cursus digitale marketing gevolgd. Mariette: “Ik vind het geweldig om mee te werken aan de programma’s van Stichting Wijkcollectie. Je komt in contact met heel veel verschillende Rotterdammers die iets voor hun stad of wijk betekenen. Dat is erg mooi om te zien.”

Angela Renfurm is geboren en getogen in Spangen en woont sinds 1998 in Delfshaven. Vanaf voorjaar 2021 is zij in Bospolder Tussendijken als vrijwilliger verbonden aan Stichting Wijkcollectie. Angela signaleert initiatieven en gaat gesprekken aan met wijkbewoners. Daarnaast houdt zij interviews en ondersteunt en begeleidt ze bij de WijkWandelingen. Angela is werkzaam bij Bouwkeet en als vrijwilliger betrokken bij meerdere buurtinitiatieven waaronder Park 1943.

Hilia dos Santos heeft Culturele en Maatschappelijke vorming gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Voor Stichting Wijkcollectie verzorgt zij de educatielessen voor Wijkcollectie junior. Daarnaast is zij cultuureducator bij Museum Rotterdam, waar zij educatieve lessen voor het onderwijs ontwikkelt en rondleidingen voor klassen verzorgt.

Leonie Roukens werkt als sociaal en cultureel producent voor Stichting Wijkcollectie en is sinds 2016 betrokken bij de start van het programma Echt Rotterdams Erfgoed van Museum Rotterdam. Zij is opgeleid bij de leergang Social Work aan de Hogeschool Rotterdam. Ook houdt zij zich bezig met de groene beweging van Rotterdam waarvoor zij het bedrijf Planetcare heeft opgericht.

Willemijn Bunskoek is als fondsenwerver en conceptontwikkelaar inhoudelijk betrokken bij de projecten van Stichting Wijkcollectie. Daarnaast haalt ze ook verhalen op in verschillende wijken. Met een bachelor Algemene Cultuurwetenschappen en een master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid aan de Erasmus Universiteit ligt haar interesse op het snijvlak tussen de rol van kunst binnen stedelijke context en de maatschappelijke waarde hiervan voor bewoners. Eerder deed ze onder andere redactiewerk en werkte ze voor verschillende culturele evenementen.

Klaas van der Burg is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve reilen en zeilen bij Stichting Wijkcollectie. Hij werkt graag in een omgeving die in verbinding staat met de stad. Al 29 jaar woont Klaas in Rotterdam en is erg betrokken bij zijn wijk. Ook zit hij sinds 2018 in de wijkraad van de Agniesebuurt Provenierswijk.