Wijkcollectie Hillesluis

In deze wijk op Zuid wonen ongeveer 12.000 inwoners. Zij zijn jonger dan de gemiddelde Rotterdammer, hebben een ralatief laag inkomen en wonen ook vaker alleen. Ook is er een grote diversiteit in de culturele achtergrond van de bewoners.

Toch is het een wijk in opkomst. Het wordt doorsneden door de levendige Winkelboulevard Zuid, gevormd door de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Grote projecten zoals de bouw van Feyenoord City bieden kansen voor de wijk.

Wat merken bewoners hiervan en hoe kan in de behoefte aan verbondenheid worden voorzien? De Wijkcollectie Hillesluis draagt hier graag aan bij. 

Icon_WijkC