Wijkcollectie Hillesluis

In deze wijk op Zuid wonen ongeveer 12.000 inwoners. Zij zijn jonger dan de gemiddelde Rotterdammer, hebben een ralatief laag inkomen en wonen ook vaker alleen. Ook is er een grote diversiteit in de culturele achtergrond van de bewoners.

Toch is het een wijk in opkomst. Het wordt doorsneden door de levendige Winkelboulevard Zuid, gevormd door de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Grote projecten zoals de bouw van Feyenoord City bieden kansen voor de wijk.

Wat merken bewoners hiervan en hoe kan in de behoefte aan verbondenheid worden voorzien? De Wijkcollectie Hillesluis draagt hier graag aan bij. 

Icon_WijkC

nr. 0001 Lunchgroep Rosa Leona
nr. 0002 Sana el Fizaz, Stadsmarinier
nr. 0003  wijkadviseur Saïd Aharchaou
nr. 0004 Speeltuinvereniging Hillesluis
nr. 0005 ACA Muziekleraren
nr. 0006 Ruben Arnhem
nr. 0007 Like je Wijk Hillesluis
nr. 0008 Teakwando Vereniging Abdel-kwan
nr. 0009 Moedergroep Wijkacademie
Opvoeden
nr. 0010 Stofzuigerhuis
nr. 0011 Jonathan den Otter, behoud
historisch karakter Hillesluis
nr. 0012 Ron van Gelder,
renovatie Beijerlandselaan
nr. 0013 Kunstenaarsduo Michael
& Meike