De rol van onderzoek

De Verhalen en activiteiten leveren inspirerende en vernieuwende inzichten op die we zorgvuldig vastleggen. De verhalen helpen om cijfers en feiten over een wijk beter te begrijpen. Door deze in samenhang te bekijken, krijgen we een completer beeld van het dagelijks leven in een wijk. En dat kan weer bijdragen aan (betere) oplossingen voor vraagstukken in wijken. Verhalen benadrukken urgentie, nuanceren cijfers en leggen blinde vlekken bloot. Ook worden overeenkomsten en verschillen tussen wijken zichtbaar. De Wijkcollectie is in elke wijk uniek en toont de identiteit van een wijk. Soms zit daarin het verschil waarom een aanpak of oplossing in de ene wijk wel werkt en in een andere niet.

Naast de verhalen zijn ook de onderlinge relaties tussen bezoekers en vertellers interessant. Deze geven een inkijk in de sociale verbinding en -betrokkenheid in en met een wijk. Om de verhalen en sociale netwerken in kaart te brengen, observeren we tijdens VerhalenCafés en stellen we vragen aan vertellers en bezoekers. We letten bijvoorbeeld op wie de activiteiten bezoeken, of mensen elkaar kennen, hoe mensen met elkaar omgaan, welke verhalen al bekend zijn voor bewoners en welke nieuw.

Impact meten en methode verbeteren 

De activiteiten van Wijkcollectie dragen actief bij aan verbindingen in wijken. Het helpt om de zichtbaarheid van initiatieven te vergroten en om je thuis te voelen in je buurt. Door de impact van de activiteiten te meten, leren we hoe we de methode kunnen verbeteren. Dat doen we door middel van observaties en het afnemen van enquêtes. We kijken welke onderlinge verbindingen ontstaan tussen bewoners en tussen bewoners en hun wijk. Bijvoorbeeld door te vragen welke nieuwe plekken bezoekers hebben leren kennen en of bewoners na een VerhalenWandeling anders door hun wijk lopen. VerhalenVertellers vragen we wat het met hen doet als zij als onderdeel van de Wijkcollectie een podium krijgen om hun verhaal te vertellen. En of VerhalenLocaties wandelaars na afloop vaker terugzien. Ook organiseren we gesprekken om gezamenlijk op de activiteiten te reflecteren. 

Onderzoeksmethode:

Theory of Change 

In het onderzoek maken we gebruik van de Theory Of Change methode (TOC), een verandertheorie. De onderzoeksmethode brengt in kaart wat de doelen zijn en hoe veranderingen kunnen bijdragen aan het behalen van die doelen. Samen met onze onderzoekers omschrijven we die doelen, onderzoeken we in hoeverre die aansluiten bij de wensen van bewoners en kijken we vervolgens hoe we de doelen met ons programma kunnen verwezenlijken. 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de verschillende activiteiten van Stichting Wijkcollectie?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief (vergeet niet je aanmelding te bevestigen via de ontvangen link)!

Verhalen delen en reageren

Stichting Wijkcollectie haalt verhalen op in de wijken. Heb jij ook een verhaal dat je wil delen? Volg deze link en maak een account aan. Je kunt dan je eigen verhaal toevoegen en op verhalen reageren.

Vragen?

Neem contact op via info@wijkcollectie.nl.