De rol van onderzoek

De Verhalen en activiteiten leveren inspirerende en vernieuwende inzichten op die we zorgvuldig vastleggen. De verhalen helpen om cijfers en feiten over een wijk beter te begrijpen. Door deze in samenhang te bekijken, krijgen we een completer beeld van het dagelijks leven in een wijk. En dat kan weer bijdragen aan (betere) oplossingen voor vraagstukken in wijken. Verhalen benadrukken urgentie, nuanceren cijfers en leggen blinde vlekken bloot. Ook worden overeenkomsten en verschillen tussen wijken zichtbaar. De Wijkcollectie is in elke wijk uniek en toont de identiteit van een wijk. Soms zit daarin het verschil waarom een aanpak of oplossing in de ene wijk wel werkt en in een andere niet.

Naast de verhalen zijn ook de onderlinge relaties tussen bezoekers en vertellers interessant. Deze geven een inkijk in de sociale verbinding en -betrokkenheid in en met een wijk. Om de verhalen en sociale netwerken in kaart te brengen, observeren we tijdens VerhalenCafés en stellen we vragen aan vertellers en bezoekers. We letten bijvoorbeeld op wie de activiteiten bezoeken, of mensen elkaar kennen, hoe mensen met elkaar omgaan, welke verhalen al bekend zijn voor bewoners en welke nieuw.

Binnenkort meer informatie over het onderzoek

 

 

 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de verschillende activiteiten van Stichting Wijkcollectie?

Meld je dan hiernaast aan voor onze nieuwsbrief!

(vergeet niet je aanmelding te bevestigen via de ontvangen link)