nr. 0003

Burgemeester Aboutaleb

De visie van Aboutaleb gaat verder dan de klassieke rol van een burgemeester. Hij trekt regelmatig de stad in om met bewoners en ondernemers te spreken over wat er speelt in hun wijk.

Aboutaleb’s vision goes beyond the conventional role of a mayor. He regularly talks with the city’s residents and entrepreneurs about what is happening in their neighbourhoods.

Sinds 2009 is Aboutaleb burgemeester van onze stad met meer dan 170 nationaliteiten. In 2015 is hij door ongeveer 6.000 bestuurders en een vakjury verkozen tot beste lokale bestuurder van Nederland. “Volgens bestuurders doe ik het dus goed, maar ik vind het minstens zo belangrijk dat de Rotterdammers dat ook vinden.”

Aboutaleb groeit op in Beni Sidel, Marokko. Op zijn vijftiende komt hij met zijn moeder en zusjes naar Nederland, waar ze verenigd worden met hun echtgenoot en vader die jaren eerder als gastarbeider in Den Haag kwam wonen. Hij doorloopt achtereenvolgens de lts, mts en hts en studeert in 1987 af in telecommunicatie. Hij werkt o.a. als journalist en ambtenaar en wordt begin deze eeuw politiek actief bij de PvdA. In 2009 wordt hij burgemeester van Rotterdam.

Aboutaleb vindt dat we met elkaar moeten werken aan vrede in de stad. Zeker in onze diverse stad met zo’n verscheidenheid aan meningen en culturen. “We hoeven het niet over alles eens te zijn, maar we moeten elkaar wel recht in de ogen kunnen kijken en de hand reiken als dat nodig is.” De burgemeester gelooft ook in de eigen  verantwoordelijkheid van mensen. “Neem bijvoorbeeld mijn gesprekken met bewoners van Middelland. De bewoners waren ontevreden over de aanpak van drugsoverlast. Tegelijkertijd speelden problemen met bodemverzakking door een dalend grondwaterpeil. Ik heb de bewoners uitgenodigd zelf een plan op stellen. In overleg met de gemeente hebben ze dit gedaan en het is vervolgens deels uitgevoerd. Deze aanpak bevordert betrokkenheid van burgers en dat is goed voor Rotterdam.”

 

Aboutaleb’s vision goes beyond the conventional role of a mayor. He regularly talks with the city’s residents and entrepreneurs about what is happening in their neighbourhoods. Aboutaleb has been the Mayor of our city, with its more than 170 nationalities, since 2009. In 2015, 6000 managers and a professional jury voted him the Best Local Government Official in the Netherlands. “According to the jury, I do it well, but it’s equally important that Rotterdammers think this too.”

Aboutaleb grew up in Beni Sidel, Morocco. He came to the Netherlands aged 15 with his mother and sisters to be with his father, who came to The Hague years earlier as a migrant worker. He progresses through junior, intermediate, and higher technical schools in succession, graduating in  Telecommunications in 1987. Among other jobs, he was a journalist and civil servant. He became politically active in the PvdA at the turn of the century and became Rotterdam’s Mayor in 2009.

Aboutaleb believes that we should work together for peace in the city. Especially in our diverse city, with its many outlooks and cultures. “We don’t have to agree on everything, but we should be able to be honest with each other and reach out when necessary.” The Mayor also believes in people taking responsibility. “In conversations with Middelland residents, it turned out they were dissatisfied with the approach to the drugs nuisance. At the same time, there were problems with subsidence due to groundwater levels falling. I invited the residents to draw up a plan, which they did in consultation with the municipality, and it was partially implemented. This approach promotes citizen involvement, which is good for Rotterdam.”