nr. 0015

Best West Flowers

In Dick’s bloemenzaak komen allerlei culturen over de vloer. Hij heeft voor iedereen de bloemen die ze zoeken.

Many cultures pass through Dick’s flower shop, and he ensures he has the flowers his clients want.

Op de West-Kruiskade geven veelkleurige winkels een indruk van de diversiteit van onze wereldstad. Dick de Mooij fleurt de boel nog eens verder op met zijn zaak Best West Flowers. “Ik kom uit een echt bloemengeslacht. Opa zat 80 jaar geleden al in de business en mijn vader was grossier in bloemen. Hij ging met een afgeladen vrachtwagen langs de bloemisten.”

De appel valt dus niet ver van de boom. “Ik begon als bloemist in Blijdorp, inmiddels zit ik al weer 17 jaar op de West-Kruiskade. Het leuke is dat je echt met alle nationaliteiten te maken hebt. Moslims, Christenen, Hindoestanen, Chinezen, rijke mensen, gewone mensen, alles komt hier. Iedere gemeenschap en geloof heeft weer bijzondere feesten waar vaak bepaalde bloemen bij horen.”

De bloemist is goed op de hoogte van de betekenis die bepaalde kleuren of specifieke bloemen hebben. “Chrysanten voor het altaar bij Hindoestanen thuis. Rode rozen voor de reinigingsrituelen van Surinamers. Internationale vrouwendag is groot in de Balkan, dat betekent rode rozen met gipskruid. Marokkanen houden van boeketten. Moederdag is een gekkenhuis voor alle culturen. Op Valentijnsdag gaan de Surinamers los, Nederlanders amper. Chinezen houden van roze tinten, en willen alleen bij een sterfgeval witte bloemen.”

Dick onthoudt het allemaal en kan met iedereen overweg. “Iemand zien stralen is zo fijn en met bloemen maak je mensen blij: eten, drinken en een bloemetje erbij! Wat mij betreft gaan alle ondernemers hier nog beter samenwerken. We zijn op de goede weg, vooral door de Alliantie, maar het kan nog beter.”

 

The multi-coloured stores on the West-Kruiskade demonstrate the diversity of our metropolis. Dick de Mooij adds to this with his shop, Best West Flowers. “I’m from a family of flower traders. My grandfather started in the business 80 years ago, and my father was a flower wholesaler. He loaded his truck and delivered to florists.”

So the apple stayed close to the tree. “I started out as a florist in Blijdorp, and I’ve been on the West-Kruiskade for 17 years. The nice thing is that you get to deal with all nationalities: Muslims, Christians, Hindus, Chinese, rich people, ordinary people, they all come here. Every community and faith has special celebrations that often include specific flowers.”

A florist is well aware that certain colours or flowers can take on specific meanings. “Hindus like Chrysanthemums for the altar at home. The Surinamese use red roses for cleaning rituals. International Women’s Day is big in the Balkans, which means red roses with gypsophila. Moroccans love bouquets. Mother’s day is a madhouse for all cultures. The Surinamese can be extravagant on Valentine’s Day, but not the Dutch. Chinese people like pink shades and only use white flowers in death.”

Dick remembers it all and can oblige everyone. “It’s so nice to see someone shine and flowers make people happy: food, drink, and flowers! As far as I’m concerned, all entrepreneurs are going to work even better together here. We’re on the right track, especially through the alliance, but there’s still room for improvement.”