nr. 0016

Fred Kulturu Shop

De Fred Kulturu Shop draagt de spirituele waarden van de Winti cultuur uit. Bezoekers met verschillende achtergronden worden geadviseerd bij grote en kleine levensvragen.

The Fred Kulturu Shop promotes the spiritual values of the Winti culture. Customers from different backgrounds can get advice on life’s big and small questions.

Fred Fitz-James is geboren in Paramaribo. “Ik ben altijd intensief bezig geweest met de Surinaamse cultuur. Bijvoorbeeld theater, maar ook de spirituele kant van de Afro-Surinaamse cultuur. Dat is de basis van mijn winkel. Ik zit al 13 jaar op de West-Kruiskade en heb sinds 4 jaar de Fred Kulturu Shop. Als mensen op de kade vragen naar de winkel van Fred weten ze me direct te vinden.”

Fred heeft zowel geneeskrachtige als spirituele kruiden. “Ze worden vaak al eeuwen gebruikt. Onze voorouders hadden geen apotheek en dokter, maar gebruikten kruiden. Het is de basis van alle geneesmiddelen.”

Met zijn kennis van de Surinaamse cultuur helpt Fred ook jongeren. “Als je meer weet van je achtergrond kun je beter je weg vinden. Soms verwijs ik door, er zijn verschillende manieren om je roots te ontdekken. Uiteindelijk komt het uit jezelf.”

In de Kulturu Shop heerst een Rotterdamse mentaliteit. “Iedereen is welkom. Het is meer dan een winkel, ik zie het als een platform. Je kunt hier over alles praten en natuurlijk ook vragen stellen. We bieden geen wonderen, maar gewoon hulpmiddelen. Geluk zit tussen je oren, niet in een potje en ik speel ook geen dokter of apotheek.”

Fred en zijn winkel zijn een begrip. Hij is een pionier die veel navolging heeft. “Ik weet wel dat ik veel gekopieerd wordt. Daar heb ik geen moeite mee. Wat ik hier heb neergezet komt uit mijzelf. Het is hetzelfde met zingen: iedereen kan André Hazes nadoen maar er is maar één André Hazes.”

In 2020 is Fred Fitz-James helaas overleden.

 

Fred Fitz-James is  born in Paramaribo. “I’ve always been heavily involved in Surinamese culture – theatre, for example, and the spiritual aspects of Afro-Surinamese culture. This is what I built my store on. I’ve been on the West-Kruiskade for 13 years now, and I’ve had the Fred Kulturu Shop for four years. When people on the West-Kruiskade ask for Fred’s, they’re immediately sent to me.”

Fred has both medicinal and spiritual herbs. “Many have been used for centuries. Our ancestors didn’t have a pharmacy or a doctor; they used herbs instead. They are the foundation of all medicines.”

Fred’s knowledge of Surinamese culture is also used to help young people. “Knowledge of your background helps you find your way. Sometimes I introduce people; there are different ways of discovering your roots. In the end, everything comes from yourself.”

A Rotterdam mentality pervades the Kulturu Shop. “Everyone is welcome. It’s more than a store; I see it as a platform. You can talk about everything here and ask questions, of course. We don’t offer miracles, only tools. Happiness is between your ears and not in a jar, and I don’t pretend to be a doctor or a pharmacy.”

Fred and his store are a household name. He is a pioneer who has many followers. “I know that I am copied a lot. It doesn’t bother me. Everything in here comes from me. It is the same with singing: everyone can imitate André Hazes, but there is only one André Hazes.”

Unfortunately, Fred Fitz-James passed away in 2020.