nr. 0018

Esdra

Dierenspeciaalzaak De Rimboe is een plek met veel aandacht voor de jongeren uit de buurt.

The Rimboe pet store is a place that pays specific attention to the neighbourhood’s young.

Esdra Baris neemt 17 jaar geleden dierenwinkel de Rimboe over. “De West-Kruiskade was toen nog crimineel en iedereen verklaarde me voor gek. Nu is het een prachtige straat waar mensen graag komen.”

De Rimboe is meer dan zomaar een dierenwinkel. “Iedereen komt hier. Voor de dieren, voor een gezellig praatje of voor een serieus gesprek. Ik help ook buurtbewoners die niet zo goed Nederlands spreken met het invullen van formulieren. Dat wordt gewaardeerd, want voor mij wordt ook gezorgd. Dan komen mensen wat langsbrengen, bijvoorbeeld mandarijntjes.”

Esdra vindt het belangrijk dat kinderen met dieren om leren gaan. ”Jaren geleden wilden wat jonge kinderen graag de konijnen aaien. In ruil hielpen ze met het schoonmaken van de hokken. Dat verspreidde zich onder de jeugd als een lopend vuurtje.”

Nog steeds komen er veel jongeren over de vloer. “Voor de buurtjeugd is het hier een soort clubhuis. Ze helpen een handje of doen hun verhaal. Gewone jongens en meisjes, waarvan sommigen ergens anders als probleemjongeren zouden worden weggezet. Ik leer ze liever wat structuur: hoe het voelt om te helpen en waardevol te zijn.”

Samen met andere ondernemers uit de straat houdt Esdra de jongeren een beetje in de gaten. “Met zakgeldklusjes en stages bieden we een alternatief voor het rondhangen op straat. Soms begrijpen mensen niet wat al die jongeren bij mijn winkel moeten. Dan helpt het dat ik Echt Rotterdams Erfgoed ben, met een sticker en een certificaat. Het laat zien dat mijn aandacht voor jongeren gewaardeerd wordt en belangrijk is.”

Esdra Baris took over the Rimboe pet store 17 years ago. “Back then, the West-Kruiskade had a lot of crime, and everyone thought I was crazy. Now it is a beautiful street that people like to visit.”

The Rimboe is more than just a pet store. “Everyone comes here. For the animals, a friendly chat, or thoughtful conversation. I help with form filling for residents who don’t speak Dutch so well. I can see it’s appreciated because I’m taken care of too. People will drop by with a little something like a mandarin.”

Esdra thinks it’s important for children to learn about handling animals. “Years ago some young children wanted to pet the rabbits. In return, they helped clean the hutches. That spread among the kids like a wildfire.”

Many young people help out. “It’s like a clubhouse for the neighbourhood’s youth. They help a little or tell their stories. They’re ordinary boys and girls that some might forsake as problematic youngsters. I prefer to teach them some structure: how it feels to help and to be valuable.”

Together with other local entrepreneurs, Esdra keeps a close eye on the young people. “The pocket-money chores and internships are an alternative to hanging out on the street. Sometimes people don’t understand what all these young people are doing in my store. It helps that I’m Authentic Rotterdam Heritage, with a sticker and a certificate. It shows that my concern for young people is valued and important.”