nr. 0024

Thuis Op Straat

Thuis Op Straat zorgt met sport en spel voor beweging in de Rotterdamse straten. Zo ontdekken en ontwikkelen (jonge) Rotterdammers met plezier hun talenten.

Thuis Op Straat (togetherness on squares) provides sport and play to promote movement activities on Rotterdam’s streets. This is how (young) Rotterdammers enjoy discovering and developing their talents.

Peter Steenbergen is gebiedsondernemer Thuis Op Straat (TOS). Hij is al bij TOS sinds het begin in 1996. “Samen met buurtbewoners en wijkorganisaties werken we aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Toen we begonnen richtten we ons speciaal op jonge Rotterdammers die nooit naar een buurthuis of sportclub gingen. Die groep en hun opvoeders waren bijna onzichtbaar.”

Bij de activiteiten van TOS staat spel- en speelplezier centraal, mét regels en aandacht voor iedereen. “We proberen de jongeren altijd iets te leren. Daarnaast krijgen we via de kinderen het hele gezin mee. Dat zijn vaak leuke mensen waarvan de meesten het met elkaar willen maken. Zo krijgen we een beeld van een buurt, waar behoefte aan is en waar we eventueel iets kunnen betekenen.”

TOS houdt het namelijk niet bij spel alleen. “Jongeren uit de wijken bieden we ook een bijbaan. We zetten ze in om hun eigen buurt een beetje leuker te maken. Zo bouwen ze aan het eigen CV en ontwikkelen zij zichzelf als goed werknemer. Daarbij mogen ze fouten maken, want daar leer je van.”

Peter kent de uitdagingen in Rotterdam uit de praktijk. “De stad is opgebouwd uit allerlei mensen en groepen die niet altijd door één deur kunnen. Ze voelen zich vaak Rotterdammer, maar zijn ook nog van een ander clubje. Dat maakt het werk soms lastig maar ook interessant. Wij gaan dan op zoek naar wat ze beweegt en wat ze verbindt en van daar kun je echt verder.”

 

Peter Steenbergen is a Thuis Op Straat (TOS) area entrepreneur. He has been working with TOS since it began in 1996. “Together with local residents and neighbourhood organisations, we are working towards local living and playing environments that are safe and pleasant. When we started, we focused on young Rotterdammers who never went to a community centre or sports club. This group and their guardians were almost invisible.”

Play and fun are central to TOS’s activities, with guidelines and consideration for everyone. “We always try to teach the young people something. Through the kids, we get to meet their families. These are often nice people, most of whom want to make it together. This gives us a sense of a neighbourhood, what it needs and what we can do.”

TOS doesn’t stop at games. “We also offer local youth part-time work. We employ them to make their neighbourhoods nicer. They can improve their CV and learn about being good employees. They’re allowed to make mistakes because you learn from these.”

Peter knows Rotterdam’s challenges from experience. “All kinds make up the city: people and groups that don’t always get along. They feel like Rotterdammers, but they’re part of another community too, which makes our work difficult but also interesting. We make significant progress through trying to find out what motivates and connects them.”