nr. 0026

Rotterzwam

Rotterzwam inspireert met het geloof in een samenleving die kringlopen sluit, grondstoffen maximaal benut en meer plantaardige dan dierlijke eiwitten consumeert.

Rotterzwam has inspired with its belief in a society that closes cycles, maximises its use of raw materials, and consumes more plant than animal proteins.

Mark Slegers en Siemen Cox kweken sinds 2013 met Rotterzwam paddenstoelen. (in Tropicana, het oude tropische zwemparadijs aan de Maas.) “We kweken grijze oesterzwammen op Rotterdams koffiedik. Het is een prima vleesvervanger, met een stevige structuur en veel voedingswaarde.”

Siemen en Mark komen uit het bedrijfsleven. “We wilden allebei duurzamer ondernemen. Het boek ‘De Blauwe Economie’ van de Belg Gunter Pauli heeft ons hierbij geïnspireerd. We hebben een case met paddenstoelen uit dit boek helemaal uitgewerkt voor de situatie in Rotterdam. Na negen maanden onderzoek wisten we hoe je hier een afvalstroom als koffiedik kan gebruiken om een levensvatbaar product op de markt te brengen.”

De ondernemers voelen zich thuis in de Maasstad. “We zijn hier niet geboren en getogen, maar we voelen ons wel echt Rotterdams. Wij ondernemen door te doen en dat is de slimme manier van denken, de Rotterdamse manier van denken.”

Nadat de kwekerij in 2017 bij een brand werd verwoest, zijn we gaan nadenken over verdere ontwikkeling. We hebben toen besloten geen paddenstoelen, maar mobiele paddenstoelenkwekerijen te verkopen, ondersteund met opleidingen.”

Volgens Siemen en Mark is samenwerken het nieuwe concurreren. “Wereldwijd kunnen ondernemers nu onderdeel worden van Rotterzwam, maar dan toegespitst op hun lokale situatie met de lokale mogelijkheden. Door samen te werken, word je samen sterker. Door kennis te delen, krijg je kennis terug. Zo kom je sneller tot innovatie en grotere impact.”

 

Mark Slegers and Siemen Cox have been growing mushrooms with Rotterzwam since 2013. ( in the Tropicana, a former swimming paradise on the Maas.) “We grow grey oyster mushrooms using Rotterdam’s coffee grounds. It’s an excellent meat substitute, with a solid structure and a lot of nutritional value.”

Siemen and Mark come from the business world. “We both wanted to be more sustainable. The book ‘The Blue Economy’ by Gunter Pauli from Belgium inspired us. From this book, we developed a case for growing mushrooms in Rotterdam. After nine months of research, we’d figured out how to use the waste stream of used coffee grounds to bring a viable product to the market.”

The entrepreneurs feel at home in Rotterdam. “We weren’t born and raised here, but we strongly identify with this city. Entrepreneurship through doing is the smart way of thinking; the Rotterdam way of thinking.”

This approach was central from the start. “After a fire destroyed the farm in 2017, we began to rethink our future development. So instead of selling mushrooms, we decided to sell mobile mushroom farms, supported with training.”

According to Siemen and Mark, cooperation is the new competition. “Worldwide, entrepreneurs can become part of Rotterzwam, but then focus on their local situation and local possibilities. By working together, you become stronger together. By sharing knowledge, you get knowledge in return, making for faster innovation and greater impact.”