nr. 0030

Heilige Boontjes

De Rotterdamse koffiebar Heilige Boontjes begeleidt jongeren van de straat naar betaald werk.

The Rotterdam coffee bar Heilige Boontjes (holy beans) helps to get young people off the streets into paid employment.

Rodney van den Hengel is directeur van Stichting Heilige Boontjes en medeoprichter van Heilige Boontjes koffie bv. “Na 25 jaar jongerenwerk zag ik keer op keer dezelfde kids de lik ingaan. Wijkagent Marco den Dunnen en ik hebben in 2015 een nieuwe aanpak bedacht met koffiebar Heilige Boontjes. Een jaar later zijn we officieel begonnen met de re-integratie van jongeren. We hebben inmiddels twee zaken en leveren koffie aan grote en kleine klanten. De branderij zit nu op 110.000 kilo koffie per jaar.”

Heilige Boontjes biedt werk voor jongeren die moeilijk aan een baan komen. ”Naast jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen, zijn dit ook alleenstaande moeders en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ze werken in de koffiezaken en de koffiebranderij. Een traject duurt 10 maanden en daarna begeleiden we de jongeren naar betaald werk. We blijven contact houden en iedereen die ons traject heeft afgerond staat nog fatsoenlijk in de wereld. Het bewijst dat onze aanpak een goede kans in de maatschappij geeft.”

Heilige Boontjes is geen liefdadigheid. “Ons doel is een hoge omzet want dat laat zien dat je met ‘afgeschreven’ mensen veel kan bereiken. Mijn hele uitvoerende team bestaat uit straatjeugd en iedereen is daar positief over. Het serviceniveau is hoog en de koffie is de absolute top.”

Inmiddels is Heilige Boontjes een begrip in de stad. “Dit kan eigenlijk ook alleen in Rotterdam. We weten hier snel door te pakken. Toen we met het idee kwamen, haakten politie en Stadsmariniers meteen aan en na 3 maanden was het geregeld.”

 

Rodney van den Hengel is director of Heilige Boontjes Foundation and co-founder of Heilige Boontjes Koffie Ltd.” After 25 years of youth work, I saw the same kids getting locked up again and again. Neighbourhood policeman Marco den Dunnen and I devised a new approach in 2015 with Heilige Boontjes coffee bar. A year later, we officially started working on the reintegration of young people. We have two businesses and deliver coffee to large and small clients. We now roast 110,000 kilos of coffee annually.”

Heilige Boontjes offers work to young people having difficulties finding employment. “In addition to those who’ve met the law, these are also single mothers and young people with a mild intellectual disability. They work in the cafes and the roasting house. The programme lasts ten months and then we guide the youngsters to paid work. We keep in touch and everyone who has completed our programme stays well behaved. Proof that our approach gives people a chance in society. “

Heilige Boontjes is not a charity. “We want a high turnover because it shows what you can achieve with those who’ve been ‘written off’. My entire executive team is street youth and everyone is positive about that. The service is excellent and the coffee is the best.”

Heilige Boontjes is now a well-known idea in Rotterdam. “We could only do this in Rotterdam. We knew how to achieve it, quickly. Once we’d thought of the idea, the police and Stadsmariniers (City Marines) immediately got involved, and after 3 months it was all settled.”