nr. 0031

Groene Groeiplekken

Bewoners en professionals pakken de verantwoordelijkheid voor een groenere en gezondere stad samen op.

Together, residents and professionals tackle the responsibility for a greener and healthier city.

In de tuin-filosofie van tuinmeester Gerrit Roukens (nr. 0005) kan de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Hij volgt de uitgangspunten van permacultuur: kleinschalige, duurzame tuinbouw, geïnspireerd op natuurlijke ecosystemen. Gerrit past zijn filosofie toe in groene wijkprojecten op Zuid.

Volgens Gerrit zou een groene plek van 1 tot 2 hectare per 10.000 bewoners ideaal zijn. Continuïteit is een voorwaarde om zo’n groene plek goed te ontwikkelen. Dit kan bereikt worden met inspraak en invulling door bewoners onder begeleiding van een professional.

Om dit mogelijk te maken, werkt Gerrit met andere stadstuinders en -landbouwers samen onder de naam Groene Groeiplekken. “Het idee om ons te verenigen is ontstaan tijdens een stadslandbouwbijeenkomst in Museum Rotterdam. Met Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Educatieve tuin De Enk, GroenGoed, Hefpark, Moestuinman, Planetcare, Rotterdamse Munt en Wollefoppengroen & co) werken we nu samen aan een groenere stad.”

Max de Corte van Moestuinman bracht de permacultuur naar Rotterdam en Gerrit ging er mee aan de slag in Tuin De Enk in Vreewijk. De aanpak was een inspiratie voor andere stadslandbouwers. Rotterdamse Munt, De Ghandituin, Wollefoppengroen&co, Eetbaar Rotterdam, Uit je eigen stad; heel ‘groen‘ Rotterdam kwam kijken.

Gerrit is nu met pensioen, maar nog steeds druk met groen in de stad. “Met hulp van verschillende organisaties zoals Freehouse en Havensteder en de Groene Groeiplekken) geef ik kinderen les op de natuurschool in de landbouwbuurt. Goed zijn voor de natuur en voor elkaar gaat hand in hand.”

 

Garden master Gerrit Roukens (no. 0005) gardening philosophy works with and not against nature. He follows the principles of permaculture: small-scale, sustainable horticulture based on natural ecosystems. Gerrit applies his philosophy to green neighbourhood projects in the south of Rotterdam.

According to Gerrit, a green area of one to two hectares per 10,000 residents would be ideal. Continuity is a prerequisite for developing such a green space. Under professional guidance, residents can achieve this through participation and interpretation.

To make this possible, other city gardeners and farmers worked together and formed Groene Groeiplekken (green growing locations, #0031). “The idea to unite came about during a city agriculture meeting at Museum Rotterdam. Together with Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Educatieve tuin De Enk, GroenGoed, Hefpark, Moestuinman, Planetcare, Rotterdamse Munt, and Wollefoppengroen&co, we are trying to make the city greener.

Max de Corte of Moestuiman introduced permaculture to Rotterdam and Gerrit started to work with it in De Enk garden in Vreewijk. The approach became an example for other urban farmers. Rotterdamse Munt, De Ghandituin, Wollefoppengroen&co, Eetbaar Rotterdam, Uit je eigen stad – all of ‘green’ Rotterdam came to see.

Gerrit is now retired but still busy with green aspects of the city. “With help from various organisations, such as Freehouse and Havensteder, I give lessons to children at nature school in the landbouw neighbourhood. Being good to nature and each other go hand in hand.”