nr. 0032

Slimme Regenton

De Slimme Regenton is een Rotterdamse innovatie die automatisch de enorme hoeveelheden regenwater in de stad verwerkt.

The Slimme Regenton (smart rainbarrel) is an innovation from Rotterdam that automatically processes the City’s enormous amounts of rainwater.

Studio Bas Sala ontwikkelde de Slimme Regenton, waarmee wijken klimaatbestendiger worden gemaakt. Volgens Bas bittere noodzaak. “Het weer wordt steeds extremer, met grotere hoeveelheden neerslag. Bovendien kan de stadsbodem door asfalt en betegelde tuinen het regenwater niet meer goed opnemen. De riolering kan extreme buien regelmatig niet meer aan.”

De Slimme Regenton vangt de gevolgen van extreem weer op. “Gemeenschappelijke en particuliere tonnen vormen een netwerk dat via een volautomatisch systeem gekoppeld wordt aan de weersvoorspelling. Als een piekbui dreigt, daalt het niveau in de ton om neerslag op te vangen. In droge periodes wordt de watervoorraad gebruikt voor tuinen en openbaar groen. Via een app zijn buurtbewoners onderdeel van de watercommunity. Ze zien hoeveel ze samen hebben opgevangen en gebruiken. Het is een simpele en leuke manier om bewuster om te gaan met regenwater.”

Sinds 2013 werkt Studio Bas Sala aan de Slimme Regenton. “We hebben inmiddels zeker 50 varianten gemaakt. Zoals bij elke innovatie wordt de ton steeds verbeterd. Onze grootste uitdaging is de financiering. Tonnen in de openbare ruimte moeten hufterproef zijn, dat kost wel wat. Gelukkig krijgt een klimaatbestendige stad steeds meer aandacht, waardoor budget vrijkomt voor dit soort ontwikkelingen.”  

Bas en zijn regenton zijn niet alleen slim maar ook Rotterdams. “Ik denk over dingen na, maar ben vooral een doener. De slimme regenton was er nooit gekomen als ik het niet gewoon was gaan doen. Doen is misschien wel het Rotterdamse model voor innovatie.”

 

Studio Bas Sala developed the Slimme Regenton to makes neighbourhoods more climate resilient. It’s a bitter necessity, says Bas. “The weather is getting more extreme with increasing amounts of rain. Moreover, the city floor can no longer absorb the rainwater through asphalt and paved gardens. The sewer system can’t handle extreme showers on a regular basis.”

The Slimme Regenton tries to mitigate the effects of extreme weather. Communal and individual “barrels” form a network that is linked to the weather forecast via a fully automated system. If a peak in rainfall is forecast, the level in the barrels decreases to absorb the extra precipitation. In dry periods, the water supply is used for gardens and parks. Local residents are connected to the water community via an app. They see how much they have collected and used together. It is a simple and fun way to deal with rainwater more consciously.”

Studio Bas Sala began working on the Slimme Regenton in 2013.” We’ve now made at least 50 kinds. As with any innovation, the barrel is constantly improving. Money is our biggest obstacle. Barrels in public space must pass a vandalism test, which is costly. Fortunately, the idea of a climate-resilient city is gaining traction, so funding is being made available for these kinds of developments.”

Bas and his barrels are not only smart: they’re typically Rotterdam. “I think about things, but I’m more of a doer. The Slimme Regenton wouldn’t have happened without doing something. Rotterdam innovates through doing.”