nr. 0038

Ted Langenbach

Party-goeroe Ted Langenbach mixt nieuwe muzikale vormen en stijlen met andere kunstdisciplines voor een super divers publiek.

Party guru Ted Langenbach mixes new musical forms and styles with other art disciplines for a very diverse audience.

In 2000 opent Ted Langenbach de legendarische club Now&Wow. Het zet Rotterdam in één klap op de kaart als hippe uitgaansstad. “Het was niet alleen dansen op vernieuwende  muziek, maar ook erg creatief. We creëerden een ironische  versie van de samenleving. Dat maakte het extra interessant.”

De feesten van Ted weerspiegelen zijn kijk op de wereld. “Alles wat ik doe is intercultureel en gaat over vrede en liefde. Clubcultuur moet een nieuwe norm neerzetten, wat vanzelf bijdraagt aan de emancipatie van minderheden.”

Ted ziet een danceparty als hét bindmiddel tussen verschillende culturen. “Rotterdam is een mix net als onze feesten. De artiesten zijn benaderbaar en het publiek kan het podium op. Typisch Rotterdams, mensen hebben hier geen ego’s. Breng ze samen en ze vinden een manier om te binden.”

Rotterdam staat nu bekend als trendy hotspot. “Het is moeilijk voor te stellen, maar we hebben in de jaren ’90 enorm moeten vechten om Rotterdam uitdagend  en creatief te maken. Ik kijk altijd vooruit en ben vaak te vroeg met mijn ideeën.”

De jaren ‘90 zijn weer terug als inspiratie voor jongeren. “Samen met Museum Rotterdam werk ik aan een expositie over deze periode. Het laat zien hoe kunst van iedereen is geworden en overal wordt ingezet. Tegenwoordig is zwarte muziek zoals hiphop populair onder witte jongeren, terwijl gekleurde mensen weer naar techno luisteren. Ik ben erg benieuwd wat dit creatief allemaal op gaat leveren.”


In 2000, Ted Langenbach opened the legendary nightclub Now & Wow. In an instant, it put Rotterdam on the map as a hip nightlife city. “It wasn’t just dancing to innovative music, it was creative too. We created an ironic version of society, which made it all the more interesting.”

Ted’s parties reflect his worldview. “Everything I do is intercultural and is about peace and love. Club culture must set new standards, which in turn contributes to the emancipation of minorities.”

Ted sees a dance party as something that binds different cultures. “Just like our parties, Rotterdam is a mix. The artists are approachable, and the audience will get on stage. People don’t have egos here, which is typical of Rotterdam. Bring them together and they’ll find ways to connect.”

Rotterdam is now known as a trendy hotspot. “It is hard to imagine, but in the 90s we had to fight doggedly to make Rotterdam challenging and creative. I like looking forward, so I’m often too early with my ideas.”

The 1990s period is currently an inspiration for young people. “I am working with Museum Rotterdam on an exhibition about this period. It shows how art is now for everyone and is used everywhere. Nowadays, hip-hop is popular among white kids, while colored people are listening to techno again. I’m very curious, in a creative sense, about how these things will pan out.”