nr. 0040

Rotterdams Wijktheater

Het Rotterdams Wijktheater (RWT) maakt producties mét, dóór en vóór mensen die niet vanzelfsprekend met theater in aanraking komen.

The Rotterdams Wijktheater (RWT) makes productions with, by, and for people who do not normally come into contact with theatre.

Heleen Hameete was acht jaar lang directeur van het Rotterdams Wijktheater (RWT). ” Het RWT is 26 jaar geleden opgericht. Al die tijd werken we met steeds andere groepen Rotterdammers van allerlei generaties en achtergronden. Samen met hen maken we theater over hun leven.”

Het zijn vaak groepen die niet zijn opgegroeid met theater. “Het betekent dat we creatief moeten zijn in het bereiken en uitnodigen van dit nieuwe publiek. We hebben ook een solidariteitsfonds voor de minder draagkrachtige bezoeker omdat we niet willen dat geld een drempel is voor theaterbezoek.”

Het RWT is op diverse plekken in de stad actief. “Onze uitvalsbasis is Islemunda, Podium van IJsselmonde. Daarnaast zitten we steeds in verschillende wijken waar we repeteren en spelen en samenwerking zoeken met wijkorganisaties. Vervolgens maken we met zo’n 50 tot 100 wijkbewoners een voorstelling op een aantal locaties in hun buurt.”

Ook voor kleine vormen van theater is ruimte. “Tijdens koffie-ochtenden voor vrouwengroepen presenteren we in een intieme setting een monoloog en geven we workshops. We werken altijd lokaal en zoeken aansluiting bij Rotterdamse initiatieven en organisaties zoals House of Hope, Stichting Dock, Opzoomermee en Pluspunt.”

Het RWT zoekt de balans tussen groot-en kleinschalige projecten: van een jongerenvoorstelling in de klas tot een megaproductie als ‘Feyenoord de Opera’  in en rond De Kuip.

Heleen Hameete was director of the Rotterdams Wijktheater (RWT) for eight years. “The RWT was established 26 years ago. During this time, we have worked with different groups of Rotterdammers from many generations and backgrounds. Together, we make theatre about their lives.”

They are often groups that have not grown up with theatre. “It means that we have to be creative in reaching and inviting this new audience. We also have a solidarity fund for the less fortunate visitor because we do not want money to be an obstacle for theatre visits.”

The RWT is working at several locations in the city. “Our base is Islemunda, Podium van IJsselmonde. Also, we are always in different neighbourhoods, where we rehearse and play and seek cooperation with community organisations. We subsequently create a performance with around 50 to 100 residents at several neighbourhood locations.”

There is also room for small forms of theatre. “During coffee mornings for women’s groups, we present a monologue in an intimate setting and give workshops. We always work locally and look for connections with Rotterdam initiatives and organisations, such as House of Hope, Stichting Dock, Opzoomermee and Pluspunt.”

The RWT seeks a balance between large and small-scale projects: from youth performances in the classroom to mega-productions such as “Feyenoord de Opera” in and around De Kuip.