nr. 0059

Bouwkeet

De sociale makerspace van Bospolder Tussendij ken wil zelf maken weer een belangrij k onderdeel van het leven maken.

Bouwkeet is een initiatief van de fi lantropische stichting De Verre Bergen. Tijdens een inspiratiereis bezochten medewerkers van de stichting een sociale makerspace in Detroit. De positieve werking voor bewoners was inspirerend. Een voorbeeld dat navolging in Rotterdam verdiende, maar waar?

Onderzoek naar plekken waar de impact het grootst zou zijn, liet de keuze vallen op Bospolder Tussendijken in West. In BoTu leven veel jongeren en waren weinig voorzieningen. Een combinatie die hangjeugd oplevert die al op jonge leeftijd proeft van criminaliteit. De makerspace wil dit patroon doorbreken uit de overtui-ging dat dingen maken zorgt voor persoonlijke groei en geloof in het eigen kunnen.

In 2016 opende makerspace Bouwkeet in het oude postkantoor aan de Schiedamseweg. Het pand is opgeknapt met plaatselijke ondernemers, een lokale architect en stakeholders uit de wijk. Ook allerlei samenwerkingen zorgen dat het een plek van en voor de buurt is.

Buurtbewoners leren hier zelf dingen maken. Het gaat niet om kunst of vormgeving maar om praktische zaken. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers snel resultaat ervaren. Daarom beginnen ze altijd met een handig gebruiksvoorwerp dat in een bezoek gemaakt wordt en er nieuw en mooi uitziet. Bijvoorbeeld een etui, een telefoonhouder of sloffen.

De hoofddoelgroep van Bouwkeet zijn 10-15 jarigen. Inmiddels komt meer dan de helft van de buurtjongeren over de vloer. Ook wordt samengewerkt met scholen in de wijk. Daarnaast heeft Bouwkeet ook programma’s voor volwassenen. Als zij meedoen, kunnen ze de jongere deelnemers helpen. Je leert hier door te doen én van en met elkaar. Niets is fout.