nr. 0060

Voedselbank Rotterdam

Dit initiatief van het echtpaar Sies om armoede te verlichten is uitgegroeid tot een nationaal bedrijf, volledig gerund door vrijwilligers.

“Veel klanten zitten in een isolement. Bij het uitgiftepunt komen ze in contact met anderen en beseffen ze dat ze er niet alleen voor staan.”

Quirin Laumans is fundraiser bij Voedselbank Rotterdam, Rob Boswinkel is directeur. “De Voedselbank is ooit opgericht door Clara en Sjaak Sies. Uit geldgebrek vroegen zij tuinders in het Westland om restproducten. Eerst voor zichzelf, daarna voor de buren en later is het nog verder uitgegroeid. Toen de organisatie te groot werd hebben ze het overgedragen.”

Voedselbank Rotterdam is inmiddels een vrijwilligersorganisatie van 280 mensen, waaronder de directeur. Daarbovenop zijn nog eens vele vrijwilligers actief in de 27 uitgiftepunten. Wekelijks zorgen ze voor 6600 huishoudens een voedselpakket. De Voedselbank heeft twee doelstellingen: armoedeverlichting en het tegengaan van voedselverspilling.

“Armoede in Nederland kenmerkt zich vooral doordat mensen sociaal moeilijker mee kunnen doen. Ze zitten in een isolement en hebben moeite met hun leven in te richten. Het voedselpakket neemt een beetje van de zorgen weg. Bovendien merken ze bij het uitgiftepunt dat ze er niet alleen voor staan.”

De voedselinstroom wordt landelijk georganiseerd door de Vereniging van Voedselbanken Nederland in samenwerking met voedselproducenten. Dat gaat van afspraken over het aannemen en afvoeren van overtollige producten tot overleg over voedselveiligheid.

“Op dit moment is er meer aanbod dan afzet, daardoor moeten we voedsel weigeren. De uitdaging is nu hoe meer cliënten te bereiken om meer voedsel af te zetten. Want aanvoer, opslaan en uitdelen voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum is een enorme logistieke opgave.”

De voedselbank werkt ook op allerlei manieren samen. Bijvoorbeeld via het platform Samen tegen Armoede. De bedoeling is dat zo organisaties die bezig zijn met armoede elkaar kunnen aanvullen in hun aanpak.