nr. 0060

Voedselbank Rotterdam

Dit initiatief van het echtpaar Sies om armoede te verlichten is uitgegroeid tot een nationaal bedrijf, volledig gerund door vrijwilligers.

De Voedselbank is in 2002 opgericht door Clara en Sjaak Sies. Rob Boswinkel, directeur: “Uit geldgebrek vroegen zij tuinders in het Westland om restproducten. Eerst voor zichzelf, daarna voor de buren en later is het verder uitgegroeid. Toen de organisatie erg groot werd hebben ze het overgedragen.”

Voedselbank Rotterdam is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie van 600 vrijwilligers, waaronder het voltallige bestuur. De Voedselbank heeft twee doelstellingen: voedsel op tafel voor degene die dit nodig hebben en het tegengaan van voedselverspilling. Wekelijks verzor-gen de vrijwilligers voor 6600 huishoudens een voedselpakket. In 2020 opent de Voedselbank in Rotterdam-West de eerste sociale supermarkt. Hier krijg je geen voedselkratje maar kan je ‘gewoon’ boodschappen doen.

“Voedsel op tafel ontzorgt. Armoede in Nederland kenmerkt zich vooral doordat mensen sociaal moeilijker mee kunnen doen. Ze zitten in een isolement en hebben moeite met hun leven in te richten. Het voedselpakket neemt een beetje van de zorgen weg. Bij de 27 uitgiftepunten en de Voedselbank supermarkt komen ze in contact met anderen en beseffen ze dat ze er niet alleen voor staan.”

Helma Beker, bestuurslid: “Op dit moment is er meer vraag dan aanbod, zeker gezien de huidige uitdagingen zoals infl atie, stijgende energiekosten, stijging van de prijzen van voedingsmiddelen en de toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Door o.a. het scherper inkopen van de supermarktketens en de hogere energie-kosten in de kassen komt het aanbod steeds meer in geding.”

Voedselbank Rotterdam staat anno 2022 aan de vooravond van een aantal grote veranderingen, zoals de ontwikkeling van meer sociale supermarkten, een meer professionele aanpak van een groot aantal andere zaken en nieuwe huisvesting.