nr. 0002

Broodfonds Rotterdamsche Gilden

In het Broodfonds regelen Rotterdamse zelfstandigen samen een financieel vangnet gebaseerd op vertrouwen.

The Rotterdam Broodfonds allows the self-employed to establish a financial safety net based on trust.

Een broodfonds is een sociaal alternatief voor een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een groep zzp’ers kan hiermee onder elkaar een financieel vangnet regelen. Elke maand zetten de deelnemers een bedrag op hun persoonlijke broodfondsrekening. Wie langdurig ziek is, krijgt vanuit het broodfonds geld om van rond te komen. Met deze relatief nieuwe manier van verzekeren houden de deelnemers grip op belangrijke zaken als inkomen, ziekte en zorg.

Het concept komt uit 2006 en is in Nederland opgezet door de BroodfondsMakers. Inmiddels zijn bijna 15.000 zelfstandigen samen verzekerd in meer dan 330 broodfondsen. Rotterdam telt momenteel zo’n 12 broodfondsen. Het Broodfonds Rotterdamsche Gilden is in oktober 2016 opgericht in Museum Rotterdam.

Dit Broodfonds heeft nu circa 48 leden. Vertrouwen is de basis. Als iemand ziek is, wordt iedereen op de hoogte gesteld. Wie aanspraak maakt op een gift, moet minstens twee jaar verbonden blijven aan het fonds.

De deelnemers vinden het persoonlijk contact een groot pluspunt. Jeanette Kapic van het Broodfonds Rotterdamsche Gilden: “Het is extra fijn dat je de mensen met wie je samen een vangnet regelt ook leert kennen. Werken op projectbasis is een onzeker bestaan. De betrokkenheid is groot; we gaan ook bij elkaar op ziekenbezoek. Het bestuur wil mensen die langdurig ziek zijn helpen om beter te worden.”

Jeanette: “De diversiteit aan ondernemers is heel waardevol. We hebben allemaal ons eigen netwerk en kennis. In ons broodfonds zitten mensen uit de zorg,  communicatie, training en financiële dienstverlening. Nu dit werkt, is zelforganisatie op andere gebieden een kleinere stap.”

 

A broodfonds (bread fund) is a social alternative to expensive disability insurance. A group of self-employed people can arrange a collective financial safety. Participants pay monthly into their broodfonds account. The broodfonds provides a sustenance income to members enduring prolonged illness. This new form of insurance means participants keep control of important issues, such as income, illness, and healthcare.

BroodfondsMakers established the concept, originating in 2006, in the Netherlands. Currently, about 330 broodfonds insure almost 15,000 self-employed people. The Rotterdam Broodfonds Guild was formed in October 2016 at the Museum Rotterdam.

It has approximately 48 members and is based on trust. When a member is ill, everyone is informed. Those claiming a donation must remain associated with the fund for at least another two years.

The participants find the personal contact a big plus. Jeanette Kapic of the Rotterdam Broodfonds Guild: “It’s nice getting to know the people in your safety net. Working on a project basis can be precarious. We have a strong sense of commitment, and we visit our members when they are unwell. Our board wants to help those with a prolonged illness to get better.”

Jeanette: “Our diverse entrepreneurial skills are invaluable. We all have a network and knowledge. Our broodfonds includes people from care work, communications, training, and financial services. Now that this is working, other forms of self-organisation are a smaller step.”